Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

BIBLIA NA CESTÁCH

 

V dňoch 8.1.-26.1.2018 bola v Podduklianskej knižnici inštalovaná výstava pod názvom Biblia na cestách. Hlavným poslaním tejto výstavy je priblížiť Bibliu, knihu kníh, širokej verejnosti nielen z historického pohľadu, ale hlavne chce priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku.

 

Napísal: Admin
Kategória:

HODINY BIBLIOGRAFIE V KNIŽNICI

Dňa 20.11.2017 a 27.11.2017 sa v PK uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku pod názvom Hodiny bibliografie v knižnici, ktoré bolo zamerané na prácu s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných prác.

 

Napísal: Admin
Kategória:

LEKTORKA SPOMÍNA

Pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa pre žiakov 7. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája uskutočnila v Podduklianskej knižnici beseda s Annou Vaňkovou, bývalou lektorkou Vojenského múzea, pod názvom Lektorka spomína.

Napísal: Admin
Kategória:

ZAHRAJME SA SPOLU

Zahrajme sa spolu, je názov prázdninových podujatí, ktoré sa v knižnici uskutočňujú už od roku 2002. V knižničných priestoroch sa počas dvoch tohtoročných (rok 2017) prázdninových mesiacov deti stretávali každú stredu, kde pre nich bol pripravený bohatý a pestrý program, napr. maľovali na kamene rôzne zvieratká, kvety,