Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 619

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2019

Dňa 5.3.2019 v rámci  Marca -  mesiaca kníh a zároveň Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil ČITATEĽSKÝ MARATÓN súťaž v čítaní pre žiakov základných škôl v meste. Maratón trval dve hodiny, počas ktorých sa vystriedali 3. ročníky všetkých ZŠ.

 

Základné školy sa umiestnili nasledovne:

 

1.    miesto: ZŠ Ul. Karpatská, Svidník

2.    miesto : Spojená škola – Základná škola, Svidník

3.    miesto: ZŠ Ul. 8. mája, Svidník

4.    miesto: CZŠ sv. Juraja, Svidník

5.    miesto: ZŠ Ul. Komenského, Svidník

Víťazom blahoželáme

Kategória: