Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

MASARYK VO FOTOGRAFII V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI

 

28. októbra 2018 si Slovensko a Česko pripomenú 100. výročie vzniku Československej republiky, ktorá bola vyvrcholením dlhoročných snáh našich národov po vlastnej štátnosti. Prvá Československá republika umožnila dovtedy nebývalý rozvoj kultúry, umenia a vzdelanosti. Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte navrhovala Clevelandská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918.

Napísal: Admin
Kategória:

O PRÍRODE VESELO I VÁŽNE.

Pod týmto názvom sa v priestoroch Podduklianskej knižnice 12.4.2018 uskutočnila prednáška pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ vo Svidníku. Všetci chceme žiť zdravo a pekne v prostredí, ktoré nás obklopuje. Človek však každodenne znečisťuje prírodu. A o tom nám prišiel porozprávať pán Viliam Bartuš z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.