Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

 

 Znova tu máme našu súťaž „KDE BOLO, TAM BOLO“.

Zapoj sa a my ťa radi odmeníme.

 

 

 

Napísal: Admin
Kategória:

ČARO  KROJOVANÝCH  BÁBIK

 

Dňa 5.2.2024 sa konala vernisáž putovnej výstavy ČARO KROJOVANÝCH BÁBIK, ktoré vznikli v rámci projektu Minikroje. Výstava pozostáva z 37 krojovaných bábik z prešovského kraja a potrvá do 28.2.2024 v našej knižnici.


Viac fotiek tu..

 

Napísal: Admin
Kategória:

DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK  ROK 2023 

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

Napísal: Admin
Kategória:

KÝM NÁJDE JESEŇ – BESEDA VALENTÍNA ŠEFČÍKA

 

Kým nájde jeseň správne farby, to začnú padať gaštany.

 

A babie leto, poštár starý, roznáša poštou po chotári...

 

Týmito slovami sa začína Jesenná hymna Valentína Šefčíka, ktorý zavítal do Podduklianskej knižnice vo Svidníku medzi žiakov základných škôl. Beseda bola zaujímavá, poučná a humorná. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s pánom spisovateľom.


Napísal: Admin
Kategória:

Vyhodnotenie literárnej súťaže Pavlovičov literárny Svidník 2023 

Podduklianska knižnica vyhlásila v januári 2023 literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe pre deti, mládež a dospelých pod názvom Pavlovičov literárny Svidník. Do súťaže sa zapojilo 50 súťažiacich so 60 literárnymi prácami v poézii a próze, ktoré boli zatriedené do týchto kategórií: poézia mladší školský vek, starší školský vek, stredné školy, dospelí a próza v kategórii mladší školský vek, starší školský vek a stredné školy, dospelí. Práce hodnotila porota v zložení Mgr. Július Paňko, Svidník, Mgr. Anna Lažová, Svidník.

Napísal: Admin
Kategória:

 

LITERÁRNO – ZÁBAVNÉ STRETNUTIE V KNIŽNICI

V rámci projektu  Literárno – zábavné stretnutie v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a ktorý bol hlavným partnerom tohto projektu, sme 19. Júna privítali v Podduklianskej knižnici Jána Pochaniča  - spisovateľa detských kníh, pedagóga, rodáka z východoslovenskej pohraničnej obce Podhoroď.