Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

 

 

 

 

 

Napísal: Admin
Kategória:

 MÔJ KNIŽNÝ HRDINA

Podduklianska knižnica vo Svidníku vyhlásila v mesiaci február okresnú výtvarnú súťaž MÔJ KNIŽNÝ HRDINA, ktorá bola určená pre žiakov ZŠ a Školských klubov. Práce vyhodnotila Mgr. Bibiána Džubáková dňa 20. júna 2022 v dvoch kategóriách: výkresy a priestorové práce. Všetky práce sú vystavené v priestoroch knižnice.

Napísal: Admin
Kategória:

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK 2021

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Pavlovičov literárny Svidník bola vyhlásená v januári 2021, kvôli nepriaznivej situácii prebehlo vyhodnotenie 27. júna 2022.  Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, dospelých aj seniorov. Súťažilo sa v kategóriách poézia ( mladší školský vek, starší školský vek a dospelí) a próza ( mladší školský vek, starší školský vek, stredné školy). Porota v zložení regionálnych autorov Anny Lažovej a Júliusa Paňka zhodnotila zaslané práce a stanovila poradie víťazov. Prvé tri miesta z každej kategórie boli odmenené vecnými cenami. Víťazi si môžu prevziať ceny v Podduklianskej knižnici do 9. 7. 2022 alebo od 1.8.2022 (11.7. -29.7.2022 knižnica zatvorená z dôvodu revízie).

Napísal: Admin
Kategória:

 

VÝLET DO SVETA KNÍH S BRAŇOM JOBUSOM

 

Braňo Jobus, obľúbený spisovateľ, hudobník, člen viacerých originálnych zoskupení (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty a i.), moderátor, šoumen 9.6.2022 navštívil Poddukliansku knižnicu, kde pre deti ZŠ v meste pripravil podujatie, na ktorom sa rozprávalo, hralo a spievalo – jednoducho knižnica bola plná dobrej nálady a smiechu. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Podduklianskej knižnice pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napísal: Admin
Kategória:

 

V knižnici sme 7.6.2022 privítali známu a obľúbenú spisovateľku Andreu Rimovú na autorskej besede a prezentácii jej kníh. Autorka píše romány zo súčasnosti, o medziľudských vzťahoch, v jej románoch je veľa lásky, ale aj napätia. Mnohé z nich sa stali bestsellermi.

Napísal: Admin
Kategória:

 LITERATÚRA POZNANIA A POZNANIE LITERATÚRY 

Zámerom a cieľom projektu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pod názvom Literatúra poznania a poznanie literatúry, na ktorý sme dostali v roku 2021 finančné prostriedky v hodnote 9 000.- € od Fondu na podporu umenia, bolo zabezpečiť dostatok kvalitnej a aktuálnej literatúry pre návštevníkov našej knižnice a podporiť tak stratégiu celoživotného vzdelávania.

Napísal: Admin
Kategória:

 Literárne stretnutia v knižnici

Dňa 24.5.2022 sme privítali v knižnici spisovateľa Gustáva Murína, na autorskej besede a prezentácii jeho najnovšej knihy Laboratórium a iných jeho kníh. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Podduklianskej knižnice pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napísal: Admin
Kategória:

  „KDE BOLO, TAM BOLO...“ – VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

 Pod takýmto názvom zorganizovala Podduklianska knižnica regionálnu výtvarnú súťaž, ktorej cieľom je podporovať deti k čítaniu, kresleniu a kreatívnemu tvoreniu. Úlohou súťažiacich bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svojho knižného hrdinu.  V tomto roku prebiehal 3. ročník súťaže  a zapojilo sa do nej 8 základných škôl v regióne Svidník s počtom prác 39.

Napísal: Admin
Kategória:

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Podduklianska knižnica v spolupráci s Terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Svidník uskutočnila 6. apríla 2022 vedomostnú súťaž, ktorá bola zameraná na zaujímavosti mesta Svidník a na život Rómov. Súťaže sa zúčastnili rómski žiaci zo šiestich ZŠ mesta Svidník.