Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 3934

ROK 2022

6. Zmluva o dielo Murín

5. Zmluva o dielo Banáš

4. Zmluva o dielo Riško

3. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.22-513-01394 - 16.5.2022

2. Zmluva o organizovaní podujatí - 1.3.2022

1. Dodatok č.2 - ku Kolektívnej zmluve zo dňa 11.12.2020 - 2.1.2022

ROK 2021

11. Dodatok č.1 k Zmluve č.21-513-02470 - 24.11.2021
 
10. Zmluva o dielo Hribik - 24.11.2021
 
9. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.504/2021 - 9.11.2021
 
8. Zmluva o vzájomnej spolupráci - 6.9.2021
 
7. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04797 - 25.8.2021
 
6. Dodatok k zmluve č.1/2021 zo dňa 25.6.2021 - 18.6.2021
 
5. Dohoda o spolupráci CVTi - 13.7.2021
 
4. Zmluva o poskytnutí služieb - 27.5.2021
 
3. Zmluva o dielo č.1/2021 - BG interiér - 25.6.2021
 
2. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-513-02470 - 25.6.2021
 
1. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-511-00329 - 01.04.2021

ROK 2020

14. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-514-04032 - 16.11.2020

13. Zmluva o dodávke plynu SPP - 16.12.2020

12. Zmluva o dodávke elektriny - 10.12.2020

11. Palmknihy dodatok - 26.10.2020

10. Zmluva Palmknihy č.175/2020- 26.10.2020

9. Dodatok č.1 zmluva Svop - 26.10.2020

8. Zmluva o poskytnutí dotácie z mesta Svidník č.199/2020 - 15.10.2020

7. Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní - 23.07.2020

6. Zmluva SVOP - 15.06.2020

5. Poistná zmluva - 15.06.2020

4. Poistná zmluva č.78900951 - 04.06.2020

3. Zmluva T-COM 6381- 09.03.2020

2. Zmluva T-COM - 06.03.2020

1. Zmluva dodatok č.3 o nebytových priestorov -  23.01.2020

ROK 2019

12. Zmluva Union poisťovňa - 27.12.2019

11. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.228/2019 - 5.12.2019

10. Zmluva ASO - 02.12.2019

9. Zmluva Telekom - 28.11.2019

8. Zmluva - 17.09.2019

7. Zmluva SPP dodatok - 21.06.2019

6. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.19-513-01974 - 11.06.2019

5. Zmluva MK-4115/2019/3.2 - 21.05.2019

4. Dodatok č.1 ku zmluve č.70-000053322PO2012 - 17.04.2019

3. Dohoda o verejnom obstarávaní - 12.04.2019

2. Zmluva o spracovaní osobných údajov GDPR- 22.02.2019

1. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 21.01.2019

ROK 2018

1. Zmluva o dielo č.SK-2018-Z238 - 20.07.2018

2.Zmluva o spracovaní osobných údajov č.SK-2018-Z240 - 20.07.2018

3.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018

4.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018

5.Dohoda č.18/34/52A/270 - 25.09.2018

6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.208/2018 - 10.10.2018

ROK 2017

1. Dohoda č.23/51/2017

2. Zmluva Jancura

3. Zmluva Kudla

4. Zmluva Bilas

5.Zmluva MK-4188/2017/3.2

6.Zmluva o poskytovaní niektorých činností zdravotnej služby

7.Dohoda číslo 49/§52a/2017

8. Dodatok č.2 - zmluva o dodávke plynu z 20.12.2006

9. Zmluva úrazové poistenie - 29.06.2017

10. Zmluva úrazové poistenie - 31.10.2017

11. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.17-513-02249 + Dodatok č.1 - 9.11.2017

12. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.222/2017

13. Zmluva zverení ďalšieho majetku PSK do správy Podduklianskej knižnice vo Svidníku

14. Dohoda č.12/52a/2017/NP PZ VAOTP-3/SK

15. Zmluva o dielo č.1

16. Mandátna zmluva

ROK 2016

1. Zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 4.1.2016

2. Dohoda č.5/ 52a/ 2016/ ŠR/Sk - 24.02.2016

3. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR 2016 MK-4393/2016 - 17.3.2016

4. Dohoda č36/ 52/ 2016/ ŠR/Sk - 25.04.2016

5. Úrazové poistenie - 29.04.2016

6. Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera - 03.05.2016

7. Zmluva o dielo č.1/2016 - 16.05.2016

7. Zmluva Union poistenie - 25.5.2016

8. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.16-613-03026

9. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.215/2016
 
 
ROK 2015

18.Dohoda úrazové poistenie - 1.11.2015

17.Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu - 26.10.2015

16.Dohoda č.73 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 20.10.2015

15.Zmluva havarijné poistenie motorové vozidlo - 14.10.2015

14.Zmluva o predaji motorového vozidla - 14.10.2015

13.Poistenie motorového vozidla  (PZP) Škoda oktávia - 13.10.2015

12.Kúpna zmluva č.Z 201522864_Z - 13.10.2015

11.Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sendys - 22.9.2015

10.Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G zo dňa 23.9.2004 - 17.08.2015

9.Zmluva o dielo č.1/2015 - 22.7.2015

8.Zmluva - o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 297/2015/OK

7.Zmluva - Komunálna poisťovňa úrazové poistenie - 1.6.2015

6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.128/2015 - 25.5.2015

5.Dohoda č.23 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

4.Zmluva o poskytovaní služieb - 1.4.2015

3.Zmluva úrazové poistenie Komunálna poisťovňa

2.Zmluva č.10/& 52a/2015

1.Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb Beňadikovce - 23.1.2015

ROK 2014

11. Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004 - 29.12.2014

10. Dohoda - o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe - 2.12.2014

9. Zmluva - o spracúvaní osobných údajov SNK MARTIN - 25.11.2014

8. Dohoda-úrazové poistenie - 1.11.2014

7. Zmluva-vykonávanie aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby - 30.10.2014

6. Zmluva - pramenitá voda - 28.10.2014

5. Zmluva na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 21.10.2014

4. Zmluva - poskytnutie knižnično-informačných služieb nevidiacim - 09.10.2014

3. Zmluva - úrazové poistenie - 03.10.2014

2. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR č.200/2014/OK - 5.6.2014

1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č. 56/2014

ROK 2013

Zmluva o dielo ENERGOSPOL - Dušan Poperník - 19.11.2013

Dodatok č.10 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004

Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry SR č.387/2013 - 22.08.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry SR č.285/2013 - 27.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.174/2013 - 10.04.2013

ROK 2012

1.Dohoda o poskytnutí dotácie č.51/2012 Mesta Svidník - 27.02.2012

2.Aktualizácia Obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Male podnikanie a organizácie - 30.05.2012

3.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.224/2012/OK - 30.05.2012 - dodatok

4.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.254/2012/OK - 30.05.2012

5.Zmluva č.70-000053322PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu,odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách - 05.06.2012

6.Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.377781154/PO849 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov - 13.06.2012

7.Dohoda č.95/§51/2012/Z-SK o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - 26.06.2012

8.Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle §577 nasl.č. 51/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  - 02.07.2012

9.Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - 09.07.2012

10.Zmluva o poskytnutí knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom - 24.09.2012

Kategória: