Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2024

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK 2024

 

Podduklianska knižnica vyhlásila v januári 2024 literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe pre deti, mládež a dospelých pod názvom Pavlovičov literárny Svidník. Tohto roku sa do súťaže zapojilo iba 17 súťažiacich s 27 literárnymi prácami v poézii a próze. Hodnotili sa iba práce v kategórii próza mladší školský vek a poézia starší školský vek. Práce v ostatných kategóriách sa nehodnotili, z nedostatku literárnych prác v týchto kategóriách. Práce hodnotila porota v zložení Mgr. Július Paňko, Svidník a Mgr. Anna Lažová, Svidník.

 

Mená víťazov a ich umiestnenie v jednotlivých kategóriách súťaže Pavlovičov literárny Svidník:

 

POÉZIA STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK

 

  1. miesto           Tamara REŠETÁROVÁ, ZŠ Ul. Karpatská

 

                        (Krvou olemovaná scenéria krutosti)  

 

  1. miesto           Peter DRIMÁK, ZŠ A. Pavloviča, Svidník

 

                        (Endorfín)

 

  1. miesto           Ema KOSTILNÍKOVÁ, ZŠ Ul. 8. mája, Svidník

 

(Rok na dedine)

 

PRÓZA MLADŠÍ ŠKOLSKÝ VEK

 

  1. miesto           Alžbeta Beáta FILOVÁ, Spojená škola, Giraltovce

 

(Včela Ela)

 

  1. miesto           Sandra MAČOVÁ, Spojená škola, Giraltovce

 

(Ty ho ešte stále máš?)

 

  1. miesto           Miriam KMECOVÁ, Spojená škola, Giraltovce

 

(Tajný sen)

 

Všetkým srdečne blahoželáme!

 

Napísal: Admin

POLICE PLNÉ KNÍH

 

Základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu je budovanie kvalitného knižničného fondu. Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva.

Napísal: Admin

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže KDE BOLO,TAM BOLO...

Podduklianska knižnica vo Svidníku vyhlásila 1.12.2023 V. ročník regionálnej výtvarnej súťaže. Kde bolo, tam bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1.a 2. stupňa ZŠ okresov Svidník  a Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 9 základných škôl s počtom 66 výkresových prác a 15 priestorových prác.

Napísal: Admin

 POPOLUDNIE S ANDERSENOM

Dňa 22. marca sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo medzinárodné podujatie Popoludnie s Andersenom, ktoré je zamerané na podporu čítania deti. Podujatie sa začalo dramatizáciou rozprávky Cisárove nové šaty, ktoré pripravili žiaci ZUŠ pod vedením p. učiteľky Mgr. Dariny Markovej.