Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2023

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z MESTA SVIDNÍK ROK 2022

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie mesta Svidník je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Pri nákupe tohto fondu sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich čitateľov, a to deti, mládež, študentov a dospelých.

Napísal: Admin

 

PUTOVNÁ VÝSTAVA OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

Osmijankova výstava putuje z mesta do mesta, inštaluje sa v knižniciach, galériách a iných kultúrno-spoločenských priestoroch. Dňa 12.10.2022 bola slávnostne otvorená v našej knižnici a potrvá do 29.11.2022. OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA je otvorenou čitárňou, je to ČÍTANIE HROU. Osmijanko Vás pozýva do sveta kníh heslom: Kto rád číta, nikdy nie je sám. Čo vás v záhrade čaká? Záhradnícka práca! Rozprávkovník Kristy Bendovej, Šifrovník

Napísal: Admin

ČÍTANIE S PÁNOM MRKVIČKOM

Posledný septembrový deň prišiel do Podduklianskej knižnice vo Svidníku pán Tibor Hujdič alias pán Mrkvička. Svojim humorným čítaním spríjemnil upršané piatkové dopoludnie žiakom základných škôl. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol hlavným partnerom projektu.

Napísal: Admin

 MÔJ KNIŽNÝ HRDINA

Podduklianska knižnica vo Svidníku vyhlásila v mesiaci február okresnú výtvarnú súťaž MÔJ KNIŽNÝ HRDINA, ktorá bola určená pre žiakov ZŠ a Školských klubov. Práce vyhodnotila Mgr. Bibiána Džubáková dňa 20. júna 2022 v dvoch kategóriách: výkresy a priestorové práce. Všetky práce sú vystavené v priestoroch knižnice.

Napísal: Admin

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK 2021

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Pavlovičov literárny Svidník bola vyhlásená v januári 2021, kvôli nepriaznivej situácii prebehlo vyhodnotenie 27. júna 2022.  Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, dospelých aj seniorov. Súťažilo sa v kategóriách poézia ( mladší školský vek, starší školský vek a dospelí) a próza ( mladší školský vek, starší školský vek, stredné školy). Porota v zložení regionálnych autorov Anny Lažovej a Júliusa Paňka zhodnotila zaslané práce a stanovila poradie víťazov. Prvé tri miesta z každej kategórie boli odmenené vecnými cenami. Víťazi si môžu prevziať ceny v Podduklianskej knižnici do 9. 7. 2022 alebo od 1.8.2022 (11.7. -29.7.2022 knižnica zatvorená z dôvodu revízie).

Napísal: Admin

 

VÝLET DO SVETA KNÍH S BRAŇOM JOBUSOM

 

Braňo Jobus, obľúbený spisovateľ, hudobník, člen viacerých originálnych zoskupení (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty a i.), moderátor, šoumen 9.6.2022 navštívil Poddukliansku knižnicu, kde pre deti ZŠ v meste pripravil podujatie, na ktorom sa rozprávalo, hralo a spievalo – jednoducho knižnica bola plná dobrej nálady a smiechu. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Podduklianskej knižnice pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.