Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2023

Napísal: Admin

 

Napísal: Admin

Aj tento rok sa v Podduklianskej knižnici zúčastnili žiaci 3.ročníkov ZŠ  vo Svidníku Čitateľského maratónu.  Cieľom podujatia je podporiť  a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a návštevu knižnice.

Napísal: Admin

POPOLUDNIE S ANDERSENOM

Piatkové popoludnie v Podduklianskej knižnici sme premenili na rozprávkové popoludnie s Andersenom. Deti privítali a odovzdali im menovky moderátori Karolína a Miro. Žiaci zo ZUŠ vystúpili s príbehmi na motívy Svätá pravda.

Napísal: Admin

LITERÁRNE STRETNUTIA V KNIŽNICI

V rámci projektu Literárne stretnutia v knižnici, ktorý Podduklianska knižnica vo Svidníku zrealizovala v roku 2022 bolo uskutočnených 5 literárnych stretnutí so slovenskými spisovateľmi pre deti, mládež a dospelých. V prvom polroku boli zorganizované 3 takéto stretnutia a v druhom polroku 2 stretnutia. Prvé podujatie z tohto cyklu sa uskutočnilo pod názvom Bestsellery Jozefa Banáša. Tohto významného slovenského prozaika a dramatika, ktorý patrí nesporne k najčítanejším a najprekladanejším slovenským spisovateľom a je aj nositeľom mnohých literárnych ocenení, sme u nás v knižnici privítali po prvýkrát.

Napísal: Admin

TAJNÝ ŽIVOT KNÍH

Dňa 1.2.2023 v Podduklianskej knižnici vo Svidníku sme mali prvých návštevníkov putovnej výstavy Daniela Heviera TAJNÝ ŽIVOT KNÍH. Žiaci 3. ročníka ZŠ 8. mája si pozreli proces vzniku kníh, úpravy textu a tvorby ilustrácií.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z MESTA SVIDNÍK ROK 2022

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie mesta Svidník je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Pri nákupe tohto fondu sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich čitateľov, a to deti, mládež, študentov a dospelých.

Napísal: Admin

 

PUTOVNÁ VÝSTAVA OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

Osmijankova výstava putuje z mesta do mesta, inštaluje sa v knižniciach, galériách a iných kultúrno-spoločenských priestoroch. Dňa 12.10.2022 bola slávnostne otvorená v našej knižnici a potrvá do 29.11.2022. OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA je otvorenou čitárňou, je to ČÍTANIE HROU. Osmijanko Vás pozýva do sveta kníh heslom: Kto rád číta, nikdy nie je sám. Čo vás v záhrade čaká? Záhradnícka práca! Rozprávkovník Kristy Bendovej, Šifrovník