Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 679

HODINY BIBLIOGRAFIE

V krásnom predvianočnom čase sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v dňoch 17.12.2018 a 19.12.2018 uskutočnilo už tradičné podujatie knižnice pod názvom Hodiny bibliografie. Ako pracovať s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných.

Podujatie sa uskutočnilo pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov a jeho cieľom bolo oboznámiť študentov s popisom jednotlivých typov dokumentov, s technikami citovania literatúry, s formálnou úpravou prác, ale aj s pojmami z oblasti knihovníctva (dokument, bibliografia, bibliografický odkaz, plagiát, ISBN, ISSN). Všetky uvedené atribúty využijú študenti aj v štúdiu na vysokých školách.

Kategória: