Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Úsek pre deti

Napísal: Admin
Návštevy: 1896

ÚSEK PRE DETI

Úsek pre deti sa nachádza na prízemí knižnice. Fond oddelenia tvorí krásna literatúra, náučná literatúra a časopisy.

KRÁSNA LITERATÚRA – je uložená podľa autorov prípadne podľa názvu knihy. Je rozdelená podľa farebných štítkov:

- Predškolský vek – červené štítky

- Mladší školský vek – zelené štítky

- Starší školský vek – biele štítky

- Poézia – fialové štítky

- Mimočítanková literatúra – žlté štítky

- Ukrajinská, ruská a rusínska literatúra – hnedé štítky

NÁUČNÁ LITERATÚRA – je uložená podľa MDT (Medzinárodného desatinného triedenia)

- Náučná literatúra – modré štítky

ÚSEK PRE DETI POSKYTUJE:

- výpožičné služby - absenčné a prezenčné

- rezervovanie dokumentov

- informačné služby

- realizáciu kultúrno-výchovných podujatí pre MŠ, ZŠ a ŠK pri ZŠ

/exkurzie, besedy, informačné výchovy, slávnostné zápisy prvákov do

knižnice, literárne a výtvarné súťaže, prázdninové stretnutia a iné/.

Fond úseku pre deti obsahuje 35 612 knižničných jednotiek.

Kategória: