Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 575

SLOVENSKO A SLOVÁCI VO VÍRE PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

 

V roku 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československa a 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Vojenské dejiny prvej svetovej vojny sú zdokumentované v rôznych knižných publikáciách, v zborníkoch, v hraných a dokumentárnych filmoch,

v odborných štúdiách a v dobových dokumentoch. Publikáciu s tematikou prvej svetovej vojny prezentoval v knižnici 7.3.2019 Miloslav Čaplovič. Publikácia má názov Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny s podnázvom Vojenské dejiny Slovenska 1914-1919 slovom a obrazom. Vydal ju Vojenský historický ústav v Bratislave a jej autormi sú Miloslav Čaplovič a Jana Zaťková.

Kategória: