Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 8493

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2022
 
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2021
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2020
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2019
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2018

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2017

 KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2016

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2015

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2014

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2013

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2012

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2011

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI PK ZA ROK 2010

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI PK ZA ROK 2009

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI PK ZA ROK 2008

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2023
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2022
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2011

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

Štatistika za rok 2016

Štatistika za rok 2015

Štatistika za rok 2014

Štatistika za rok 2013

Štatistika za rok 2012

Štatistika za rok 2011

Štatistika za rok 2010

Štatistika za rok 2009

Štatistika za rok 2008

 Zákon o knižniciach 126

 Adresár knižníc v okrese Svidník a Stropkov

 KISMASK automatizácia

 MDT

Metodický pokyn k vyhláške SR č421/2003 Z.z

 Návrh na vyradenie

 Priručka knihovníka malej knižnice

 Elektronizácia malých knižníc

 Protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice

 Štatút obecnej knižnice

 Revízia Vyhláška

 Zapisnica z revízie knižničného fondu

 Vzor záznamu o uzavretí prírastkového záznamu

 Vzor záznamu o uzavretí zoznamu úbytkov

 KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE VO SVIDNÍKU

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE VO SVIDNÍKU

PLAGIÁTORSTVO, CITOVANIE LITERATÚRY A AUTORSKÝ ZÁKON

Kategória: