Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

BESEDY V KNIŽNICI

V mesiaci január a február boli v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zorganizované pre žiakov ZŠ besedy: Prečo si taká ako ja? a Ako sa druháci skamarátili s rozprávkami o psíčkovi a mačičke. Svoje vedomosti o knihách TrojružaMaťko a Kubko si tretiaci  vyskúšali formou kvízu.

Napísal: Admin
Kategória:

Milí priatelia,
týmto vás prosíme o vašu podporu pri hlasovaní v súťaži Kniha roka PSK 2019, kde je nominovaná aj naša kniha o veľkom národnom buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi pod názvom "Ľudu verný som bol..." - 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, autormi knihy sú: Kamil Benko, Mičáková Nadežda, Kudlová Emília. Kniha je zaradená do kategórie Náučná literatúra. Hlasovať je možné do 25.2.2020, elektronicky link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfLC12mex…/alreadyresponded, alebo osobne prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý môžete vyplniť priamo v našej knižnici. Ďakujeme za váš hlas a zdieľanie.

Napísal: Admin
Kategória:

 

PUTOVANIE PO ČÍNE

 

Keď sa povie Čína, v mysli sa mi vybaví najväčší štát východnej Ázie, šikmookí ľudia menšieho vzrastu, ryža, lacné textílie alebo technické vymoženosti. Čína vo mne vzbudzuje predstavu tajomnej zeme, príliš vzdialenej nášmu svetu. Aj keď sa už v dnešnej dobe veľa veci o Číne dozvedáme, či už z internetu alebo aj z kníh a časopisov, potešilo ma že sme v Podduklianskej knižnici vo Svidníku mohli 20.11.2019 privítať človeka,

 

Napísal: Admin
Kategória:

INFORMAČNÉ ZDROJE KNIŽNICE

 

Informačná výchova zo dňa 21. 10. 2019 pre študentov Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku. Cieľom informačnej výchovy bolo oboznámenie študentov s funkciou knižnice, poskytovanými službami, jednotlivými oddeleniami a knižničným systémom SR.

Napísal: Admin
Kategória:

TRI NOCI A TRI SNY

Prierez tvorbou spisovateľky, prekladateľky a autorky literatúry pre deti a mládež Margity Figuli, ktorej 110. výročie narodenia sme si pripomenuli 2. októbra. Podujatia sa  zúčastnili študenti 3.ročníka Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku.

Napísal: Admin
Kategória:

POZNAJ KNIŽNICU - INFORMAČNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ KRAČÚNOVCE

Dňa 17.10.2019 pracovníčky Podduklianskej knižnice vo Svidníku zorganizovali pre žiakov 5. ročníka ZŠ Kračúnovce podujatie pod názvom Poznaj knižnicu. Žiaci sa oboznámili s celkovou prácou v knižnici na jednotlivých oddeleniach a úsekoch.


Napísal: Admin
Kategória:

INFORMAČNÁ VÝCHOVA 14.10 -23.10.2019

V priebehu minulého a tohto týždňa /14.10 – 23.10.2019/ Poddukliansku knižnicu vo Svidníku navštívili žiaci ZŠ  Ul. 8. mája, žiaci ZŠ Ul. Komenského a žiaci CZŠ sv. Juraja. V rámci informačnej výchovy ich pracovníčky knižnice oboznámili s výrobou knihy, výpožičným poriadkom a orientáciou v knižničnom fonde.3