Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 785

KNIHA ROKA PSK 2018

V rámci Mesiaca knihy v roku 2018 vyhlásil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove spolu s ostatnými šiestimi verejnými  knižnicami Prešovského kraja 2. ročník súťaže Kniha roka PSK 2018. Do tejto súťaže

bolo treba nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2018, jednalo sa o tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok, bolo im pridelené ISBN a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované knihy sú z beletrie a náučnej literatúry. Podduklianska knižnica vo Svidníku do tejto súťaže nominovala za okres Svidník tieto knihy:

  1. kategória BELETRIA:

Július Paňko: Povnyj mišok pravdy

Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti        

  1. kategória NÁUČNÁ LITERATÚRA:

Ivan Čižmár – Slavo Hanik: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii

Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba 1867-1929

Nominované knihy za okres Svidník sú vystavené v Podduklianskej knižnici (centrálna požičovňa na prízemí), kde záujemcovia o hlasovanie majú možnosť do nich ešte pred odovzdaním svojho hlasu nahliadnuť.

Možnosti hlasovania:

Elektronické hlasovanie cez google formulár: Kniha roka PSK 2018

Hlasovanie prostredníctvom hlasovacích lístkov: Hlasovacie lístky sú k dispozícii v centrálnej požičovni v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Ak sa rozhodnete hlasovať priamo v knižnici, vyplnené hlasovacie lístky odovzdáte pracovníčkam knižnice.

Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v 2. kategórii (náučná literatúra). Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát. Nie je nutné udeliť hlas knihám v obidvoch kategóriách. Hlasovať môžete do 25. februára 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude na otvorení Týždňa slovenských knižníc 4.3.2019. Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha roka PSK 2018. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, zápisné zdarma v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní. Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove a ako putovná výstava v regionálnych knižniciach PSK.

Mgr. Kamil Beňko

riaditeľ PK Svidník

 

 

Kategória: