Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 1697

ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Úsek náučnej literatúry pre mládež a dospelých je súčasťou oddelenia služieb.

Jeho fond obsahuje literatúru spoločenskovednej, prírodovednej, technickej, poľnohospodárskej, literárnovednej, cudzojazyčnej oblasti a dejín.

Knihy sú usporiadané podľa medzinárodného desatinného triedenia (MDT) a v rámci triedenia podľa signatúry (značky) knihy.

K lepšej orientácií na úseku slúži schéma MDT, ktorá je na viditeľnom mieste.

Samostatne je vyčlenený kútik literatúry o drogách a iných toxických látkach.

Kategória: