Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

ADVETNÉ ČITANIE

Na včerajšie adventné čítanie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zavítali a deťom prečítali rozprávky riaditeľ MUK Jaroslav Džoganík a učiteľka literárno-dramatického krúžku Základnej umeleckej školy vo Svidníku Darina Marková.

Napísal: Admin
Kategória:

EPOCHA 1812

V Podduklianskej knižnici vo Svidníku dňa 20.11.2018 bola sprístupnená výstava fotografií pod názvom Epocha 1812. Ide o výstavu fotografií finalistov fotografickej súťaže „Epocha 1812“, ktorá sa konala pri príležitosti osláv

Napísal: Admin
Kategória:

TEMNÝ ŠTRNÁSTY ROK

Prvá svetová vojna bola dovtedy najväčšou a najkrvavejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Zasiahla takmer celý svet a vyžiadala si milióny obetí. 11. novembra si pripomenieme 100-té výročie od jej ukončenia.


Pri tejto príležitosti sme dňa 23. 10. 2018 uskutočnili prednášku a do knižnice pozvali znalca vojenskej histórie Mgr. Petra Holíka z Vojenského múzea vo Svidníku, ktorý žiakom ZŠ a študentom SŠ porozprával o vzniku, príčinách a dôsledkoch 1. sv. vojny, o jej dopade na spoločnosť,  o domácom i zahraničnom odboji. Prednášku spestril ukážkou bojových zbraní z tohto obdobia.

Napísal: Admin
Kategória:

RÍŠA ZVIERAT

Vo štvrtok 18. 10. 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvého ročníka Základnej školy Ul. Komenského o zvieratách, o prostredí v ktorom žijú, o ich mláďatách...

Napísal: Admin
Kategória:

NÁŠ PES MÁ KURACIU HLAVU

... pod týmto názvom sa uskutočnilo podujatie pre deti 4. ročníka Základnej školy Ul. 8.mája, ktoré v rámci hodiny čítanky dňa 17. 10. 2018 navštívili knižnicu. Dozvedeli sa mnoho vecí o spisovateľovi Štefanovi Moravčíkovi a jeho tvorbe.

Napísal: Admin
Kategória:

ZAHRAJME SA SPOLU

„HURÁ PRÁZDNINY“, počujeme z úst deti, ktoré sa tešia na oddych a dlhší spánok. Tešia sa aj na dovolenky s rodičmi, tábory a rôzne aktivity a koníčky.

Napísal: Admin
Kategória:

LETO S KNIHOU

Dňa 27.6.2018 pracovníci Podduklianskej knižnice vo Svidníku na svidníckej pešej zóne zorganizovali podujatie LETO S KNIHOU, ktoré bolo spestrené kultúrnym programom. Po programe na deti čakali stanovištia:

Napísal: Admin
Kategória:

BESEDA S DANYLOM IĽNYCKYM

Podduklianska knižnica je už dvanásty rok spoluorganizátorom Slávnosti Rusínov-Ukrajincov Slovenska, v tomto roku to bol 64. ročník, v rámci ktorých sa každoročne v knižnici uskutočňuje beseda s ukrajinskými spisovateľmi Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Napísal: Admin
Kategória:

TRI PRASIATKA – beseda o knihe

Dňa 29.5.2018 sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnila beseda o knihe Tri prasiatka. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. ročníka ZŠ Ul. Karpatská vo Svidníku. Beseda bola spestrená dramatizáciou tejto rozprávky pri ktorej si žiaci mohli vyskúšať úlohu hercov.