Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 1936

ODDELENIE SLUŽIEB A CENTRÁLNEJ EVIDENCIE

- zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičné služby

- poskytuje poradenské a konzultačné služby pri výbere literatúry

- poskytuje ústne bibliografické a faktografické informácie

- poskytuje reprografické služby

- zabezpečuje informačnú prípravu detí a mládeže

- mapuje požiadavky používateľov

- sprostredkováva medziknižničnú výpožičnú službu (MVS)

- predlžuje knižné dokumenty ústne a telefonicky

- umožňuje rezervácie požadovaných dokumentov

- Sprostredkováva medziknižničnú výpožičnú službu /MVS/

 - Vedie štatistiku výkonov v knižničnom denníku

 - Zabezpečuje výpožičné služby na pobočke pri Domove dôchodcov vo Svidníku

 - Podieľa sa na informatickej výchove stredoškolskej mládeže s dôrazom na využívanie on-line katalógu a iných informačných technológií

 - Vedie agendu upomienok

-  Spolupracuje so školami, kultúrnymi inštitúciami, zväzmi a organizáciami pri usporadúvaní kultúrnych podujatí

Súčasťou oddelenia služieb je príručný fond, ktorý obsahuje literatúru na prezenčné štúdium. Túto literatúru môžu používatelia študovať v čitárni, ktorá je pri danom oddelení

Kategória: