Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

MVS
Adresa:
8.mája 697/55
Prešovský
089 01 Svidník
SLOVENSKO
Telefónne číslo:
+421547882192
Mobilné číslo:
centralka@podduklianskakniznica.sk