Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 723

BÁSNIK A ŽENA

Literárne pásmo k 120. výročiu narodenia významného slovenského básnika, autora literatúry pre deti a mládež, libretistu, redaktora, prekladateľa a organizátora literárneho života Jána Smreka. Tohto podujatia sa zúčastnili študenti SZŠ milosrdného Samaritána v stredu 19. 12. 2018.

 

Kategória: