Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 2286

ÚSEK KRÁSNEJ LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Úsek krásnej literatúry je určený čitateľom od 15 rokov. Nachádza sa tu literatúra rôznych žánrov od slovenských aj svetových autorov. Knihy sú uložené abecedne podľa mena autora.

Úsek má vyčlenený:

- kútik študujúcej mládeže

- poéziu

- cudzojazyčnú literatúru

- detektívky

- drámu

- humor

Kategória: