Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 650

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

25. januára 2019 navštívili deti 3. ročníka ZŠ sv. Juraja knižnicu, kde na hodine čítanky putovali po dobrodružných rozprávkových krajinách. Objavili riečku,  po ktorej sa plavil Janko Polienko, našli černokňažníka Zlobyrada, ktorý odčaroval školu, zoznámili sa s Cibuľkom a jeho dobrodružstvami...

 

Kategória: