Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

 NOC S ANDERSENOM

 Piatkové popoludnie v Podduklianskej knižnici sme premenili na popoludnie Andersenových rozprávok. Deti privítali rozprávkové postavičky Anna a Elsa, spoločne sme lúštili tajničku a s uhádnutým heslom sme si otvorili truhlicu s programom plným zábavy, hier a zaujímavých hostí.

Napísal: Admin
Kategória:

 HODINA BIBLIOGRAFIE

 V Podduklianskej knižnici sa 29.3.2022 uskutočnila pre študentov 3. roč.  Gymnázia DH vo Svidníku Hodina bibliografie s podnázvom Ako pracovať s literatúrou pri spracovávaní stredoškolských odborných prác, ktorá bola zameraná na citovanie literatúry a popis jednotlivých dokumentov.

Napísal: Admin
Kategória:

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ

 

Knižnice Prešovského samosprávneho kraja a Prešovský samosprávny kraj vyhlásili už 5. ročník súťaže Kniha roka PSK. Do 28. februára 2022 ste mohli nominovať súťažné knihy späté s Prešovským samosprávnym krajom témou, osobou autora textovej alebo obrazovej časti, ktoré boli vydané v roku 2021. Nominované tituly sú rozdelené do dvoch kategórií: Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a Odborná literatúra.

Hlasovať môžete:

elektronicky cez google formulár: kliknite tu

Napísal: Admin
Kategória:

 Vyhlásenie ankety Kniha roka PSK 2021

 

Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK 2021 je:

Prešovský samosprávny kraj, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Partneri súťaže:

Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov

Vihorlatská knižnica v Humennom

Podtatranská knižnica v Poprade

Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Napísal: Admin
Kategória:

 DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK ROK 2021

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti, sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Napísal: Admin
Kategória:

 NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

 V procese rozvoja znalostnej a informačnej spoločnosti majú svoje nezastupiteľné miesto knižnice. Ich fondy majú aj v dnešnom období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov svoje opodstatnenie a význam. Sú súčasťou ľudského života už od dávnych čias, sú zdrojom poznatkov, informácií a vzdelávania.

 

Napísal: Admin
Kategória:

 3. TÝŽDEŇ  PREČÍTANÉHO  LETA  O  STOPÁCH

 Stopy priviedli deti do Podduklianskej knižnice vo Svidníku, kde sme na nich čakali s bohatým programom. Najprv sme sa s deťmi zoznámili a boli sme radi, že nášho podujatia sa zúčastnili aj deti z Írska, Česka a z rôznych kútov Slovenska, ktoré trávia prázdniny u starých rodičov.

Napísal: Admin
Kategória:

 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlásila v novembri predošlého roku  2. ročník  detskej výtvarnej  súťaže Kde bolo, tam bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ okresov Svidník a Stropkov. Uzávierka súťaže bola v tomto roku predlžená do 30. 4. 2021 z dôvodov nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou.

Napísal: Admin
Kategória:

 VIANOČNÝ SOBÍK

Svätý Mikuláš obdaroval deti sladkou odmenou a my v knižnici sme boli tvoriví a s deťmi Školského klubu na Ul. 8. mája vo Svidníku sme si zhotovili vianočného sobíka s lízankou, ktorý im bude zdobiť detskú izbičku.