Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 50

  „KDE BOLO, TAM BOLO...“ – VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

 Pod takýmto názvom zorganizovala Podduklianska knižnica regionálnu výtvarnú súťaž, ktorej cieľom je podporovať deti k čítaniu, kresleniu a kreatívnemu tvoreniu. Úlohou súťažiacich bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svojho knižného hrdinu.  V tomto roku prebiehal 3. ročník súťaže  a zapojilo sa do nej 8 základných škôl v regióne Svidník s počtom prác 39.

 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v knižnici 12. mája  a  odborná porota, ktorej predsedníčkou bola PaeDr. Renáta Magdziaková a členovia Mgr. Veronika Ducárová, Bc. Ľudmila Priputníková a Nadežda Mičáková vybrali v jednotlivých kategóriách víťazné práce.

 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, ale aj ich pedagógom,  školským klubom a rodičom, ktorí deti podporovali v čítaní a následnej kreatívnej tvorivosti.  Na autorov víťazných prác čaká vecná odmena v našej knižnici.

 

Zo všetkých výtvarných diel sme pripravili výstavu, ktorá bude sprístupnená v knižnici do 30. júna 2022. Srdečne Vás pozývame a výhercom blahoželáme.

 

Výkresy 1. kategória – žiaci 1. stupňa ZŠ:

 

1. miesto:

 

Dominika Krajníková, ZŠ Breznica

 

Ema Grundzová, ZŠ Vyšný Orlík

 

Mia Gajdošová, ZŠ Ul. karpatská Svidník

 

2. miesto:

 

Sára Tokárová, ZŠ Breznica

 

Karolína Kolečavová a Natália Hirčková, ZŠ ul. karpatská Svidník

 

Adriana Siváková, ZŠ Vyšný Orlík

 

3. miesto:

 

Xénia Gregová a Sofia Mikitková, ZŠ Ul. karpatská Svidník

 

Viktória Gľuzová a Stela Sakaliková, ZŠ Ul. karpatská Svidník

 

Alžbeta Hurná, ZŠ Breznica

 

Výkresy 2. kategória – žiaci 2. stupňa ZŠ:

 

1. miesto:

 

Klára Sochovičová, CZŠ sv. Juraja Svidník

 

2. miesto:

 

Dávid Sivák, ZŠ Nižný Mirošov

 

3. miesto:

 

Júlia Ľoľová, ZŠ Nižný Mirošov

 

Michaela Siváková, ZŠ Nižný Mirošov

 

Čestné uznanie získavajú:

 

Adam Ducár a Tomáš Baľo, ZŠ Ul. karpatská Svidník

 

Petra Ľoľová, ZŠ Nižný Mirošov

 

Lukáš Grundza, ZŠ Vyšný Orlík

 

Priestorové práce 1. kategória – žiaci 1. stupňa ZŠ:

 

1. miesto:

 

Žiaci 1. roč. ZŠ Ladomirová

 

2. miesto:

 

Žiaci 2. a 4. roč. ZŠ Ladomirová

 

ŠKD Ladomirová

 

3. miesto:

 

ŠKD 1. roč. ZŠ Ul. karpatská Svidník

 

ŠKD Nižný Mirošov

 

Priestorové práce 2. kategória – žiaci 2. stupňa ZŠ:

 

1. miesto:

 

Timon Kuzmiak, Eva Halčíková, Miška Karalová, Lenka Grundzová -7. roč. CZŠ sv. Juraja Svidník

 

Ľudmila Priputníková

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku

 

Kategória: