Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 123

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Podduklianska knižnica v spolupráci s Terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Svidník uskutočnila 6. apríla 2022 vedomostnú súťaž, ktorá bola zameraná na zaujímavosti mesta Svidník a na život Rómov. Súťaže sa zúčastnili rómski žiaci zo šiestich ZŠ mesta Svidník.


 

Kategória: