Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 24

 Literárne stretnutia v knižnici

Dňa 24.5.2022 sme privítali v knižnici spisovateľa Gustáva Murína, na autorskej besede a prezentácii jeho najnovšej knihy Laboratórium a iných jeho kníh. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Podduklianskej knižnice pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Kategória: