Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

E-knihy

Napísal: Admin
Návštevy: 176

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK 2021

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Pavlovičov literárny Svidník bola vyhlásená v januári 2021, kvôli nepriaznivej situácii prebehlo vyhodnotenie 27. júna 2022.  Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, dospelých aj seniorov. Súťažilo sa v kategóriách poézia ( mladší školský vek, starší školský vek a dospelí) a próza ( mladší školský vek, starší školský vek, stredné školy). Porota v zložení regionálnych autorov Anny Lažovej a Júliusa Paňka zhodnotila zaslané práce a stanovila poradie víťazov. Prvé tri miesta z každej kategórie boli odmenené vecnými cenami. Víťazi si môžu prevziať ceny v Podduklianskej knižnici do 9. 7. 2022 alebo od 1.8.2022 (11.7. -29.7.2022 knižnica zatvorená z dôvodu revízie).

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK 2021

VYHODNOTENIE

POÉZIA

Mladší školský vek

1. Tomáš Puchír (Kvapôčka)                                                               Spojená škola Svidník

2. Matej Surdeník (Vodička)                                                               Spojená škola Svidník

3. Sara Mačová (Čokoláda)                                                                ZŠ Giraltovce

Starší školský vek

1. Vratko Martin Cimbora (Óda na lesy)                                              Spojená škola Svidník

2. Tamara Rešetárová (Nádej)                                                            ZŠ ul. Karpatská Svidník

3. Katarína Čierniková (Dištančné štúdium)                                        ZŠ ul. 8. mája Svidník

Stredné školy

Radoslav Sahajda – čestné uznanie                                                    ŠUP Svidník

Dospelí

1. Mária Uhrinová (Slza v oku)

2. Helena Ducárová (A takyj je život)

 

PRÓZA

Mladší školský vek

1. Kristína Kaliňáková (Ako sa do našej záhrady ...)                               ZŠ ul. Karpatská Svidník

2. Sara Mačová (Ako si čokoláda ...)                                                       ZŠ Giraltovce

3. Juliana Majerová (Voľby)                                                                     ZŠ Giraltovce

Starší školský vek

1. Laura Bochnovičová (Môj otravný brat)                                              ZŠ ul. Komenského Svidník

2. Gregor Kuzmiak (Premena ducha)                                                     CZŠ Svidník

3. Natália Bokšanská (Život po živote)                                                    ZŠ ul. Komenského Svidník

Stredné školy

1. Johana Hrižová (Všetko je vo hviezdach)                                            ŠUP Svidník

2. Pavol Magera (Apokalypsa jedného všedného dňa)                             ŠUP Svidník

3. Laura Kostilníková (Nekonečný príbeh)                                               ŠUP Svidník

Dospelí

Martin Mišún – čestné uznanie

Kategória: