Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

 MÔJ KNIŽNÝ HRDINA

Podduklianska knižnica vo Svidníku vyhlásila v mesiaci február okresnú výtvarnú súťaž MÔJ KNIŽNÝ HRDINA, ktorá bola určená pre žiakov ZŠ a Školských klubov. Práce vyhodnotila Mgr. Bibiána Džubáková dňa 20. júna 2022 v dvoch kategóriách: výkresy a priestorové práce. Všetky práce sú vystavené v priestoroch knižnice.

Napísal: Admin
Kategória:

 

 

 

 

Napísal: Admin
Kategória:

 

KRÍZA ČÍTANIA, JE ČÍTANIE V KRÍZE?

 

Je čítanie naozaj v kríze? To boli otázky, na ktoré sme hľadali odpovede, analyzovali danú situáciu a hľadali východiská na seminári pod názvom Kríza čítania, je čítanie v kríze?, ktorý sa uskutočnil dňa 22. júna 2022 v rámci projektu Podduklianskej knižnice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na seminári vystúpili lektori, ktorí sa vo svojich príspevkoch zaoberali súčasnou krízou čítania deti, ich vzťahom ku knihe, rozoberali potrebu čítania.

 

Napísal: Admin
Kategória:

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK 2021

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Pavlovičov literárny Svidník bola vyhlásená v januári 2021, kvôli nepriaznivej situácii prebehlo vyhodnotenie 27. júna 2022.  Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, dospelých aj seniorov. Súťažilo sa v kategóriách poézia ( mladší školský vek, starší školský vek a dospelí) a próza ( mladší školský vek, starší školský vek, stredné školy). Porota v zložení regionálnych autorov Anny Lažovej a Júliusa Paňka zhodnotila zaslané práce a stanovila poradie víťazov. Prvé tri miesta z každej kategórie boli odmenené vecnými cenami. Víťazi si môžu prevziať ceny v Podduklianskej knižnici do 9. 7. 2022 alebo od 1.8.2022 (11.7. -29.7.2022 knižnica zatvorená z dôvodu revízie).

Napísal: Admin
Kategória:

 

VÝLET DO SVETA KNÍH S BRAŇOM JOBUSOM

 

Braňo Jobus, obľúbený spisovateľ, hudobník, člen viacerých originálnych zoskupení (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty a i.), moderátor, šoumen 9.6.2022 navštívil Poddukliansku knižnicu, kde pre deti ZŠ v meste pripravil podujatie, na ktorom sa rozprávalo, hralo a spievalo – jednoducho knižnica bola plná dobrej nálady a smiechu. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Podduklianskej knižnice pod názvom Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.