Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

E-knihy

Napísal: Admin
Návštevy: 692

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK UŽ POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV

Podduklianska knižnica vo Svidníku v januári 2020 vyhlásila literárnu súťaž Pavlovičov literárny Svidník, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, dospelých aj seniorov. Porota v zložení našich regionálnych autorov pani Anny Lažovej a pána Júliusa Paňka zhodnotila zaslané práce a stanovila poradie víťazov. Keďže tohto roku bolo do súťaže zaslaných menej prác ako po minulé roky, vyhodnotenie prebehlo v dvoch kategóriách.

 

Kategória: