Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ A POUŽITEJ DOTÁCIE

Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

Knihy ako dôležitý nástroj vzdelávania a poznania sú rovnako prostriedkom na šírenie vzdelanosti, umenia, kultivovanie jazyka, ale aj osobnosti. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast a zapojenie do spoločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti najmä u detí a mládeže je vysoko aktuálne hlavne dnes v dobe e-technológií a kríze čítania. Preto zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov pre našich najmenších používateľov, deti a mládež do 15 rokov.

            Knižný fond v ktorom sú rozprávky, príbehy zo súčasnosti, zábavné príbehy pre chlapcov a dievčatá, rôzne knihy populárno-náučné a encyklopédie to všetko bude deťom slúžiť pri ich ďalšom vzdelávaní ale hlavne pri trávení voľného času.

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 15 titulov kníh, t.j. 28 exemplárov v hodnote 200.- €.

O zakúpených knihách z dotácie rozpočtu mesta Svidník budeme čitateľskú verejnosť informovať a zároveň tieto publikácie propagovať na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej knižnice a v bibliobuse prostredníctvom plagátov, kde si budú môcť používatelia knižnice vybrať z tejto ponuky nových kníh a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica. Na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk, sú uverejnené názvy titulov týchto zakúpených kníh

Ďakujeme Mestu Svidník za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na zakúpenie nových kníh do knižnice.

Vo Svidníku 5.12.2018         

Mgr. Kamil Beňko-riaditeľ PK

Názvy titulov kníh zakúpených z dotácie Mesta Svidník

do Podduklianskej knižnice vo Svidníku

Ako Maťo s Klinčekom hľadali rybník                                 Jaroslav Cita

Dievča, ktoré pilo mesačný svit                                          Barnhill Kelly

Iluzionisti 1                                                                            Neil Patrick Harris

Justínka a asistenčný jednorožec                                       Maďarková Kateřina

Ľalie a vzdušné zámky                                                        Kaiblinger Sonja

Luskáčik a štyri kráľovstvá                                                 

Magnus Chase a bohovia Asgardu – Loď mŕtvych                      Rick Riordan

Magnus Chase a bohovia Asgardu – Thorovo kladivo     Rick Riordan

Minecraft: Havária                                                                 Tracey Baptiste

Naším nebom bol oceán                                                      Patrick Ness

Od rozprávky k rozprávke PJ                                             Masks  Pyžamasky

Plants vs. Zombies Postrach okolia                                               Paul Tobin

Tajomstvá nesmrteľ. Nicholasa Flamela 1: Alchymista    Scott Michael

Tigrí tím – Fantóm Benátok                                                Thomas C. Brezina

Tigrí tím – Múmia za volantom                                            Thomas C. Brezina