Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2023

Napísal: Admin

 

 

 

 

Napísal: Admin

 POPOLUDNIE S ANDERSENOM

Dňa 22. marca sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo medzinárodné podujatie Popoludnie s Andersenom, ktoré je zamerané na podporu čítania deti. Podujatie sa začalo dramatizáciou rozprávky Cisárove nové šaty, ktoré pripravili žiaci ZUŠ pod vedením p. učiteľky Mgr. Dariny Markovej.

Napísal: Admin

ČARO  KROJOVANÝCH  BÁBIK

 

Dňa 5.2.2024 sa konala vernisáž putovnej výstavy ČARO KROJOVANÝCH BÁBIK, ktoré vznikli v rámci projektu Minikroje. Výstava pozostáva z 37 krojovaných bábik z prešovského kraja a potrvá do 28.2.2024 v našej knižnici.


Viac fotiek tu..

 

Napísal: Admin

DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK  ROK 2023 

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

Napísal: Admin

KÝM NÁJDE JESEŇ – BESEDA VALENTÍNA ŠEFČÍKA

 

Kým nájde jeseň správne farby, to začnú padať gaštany.

 

A babie leto, poštár starý, roznáša poštou po chotári...

 

Týmito slovami sa začína Jesenná hymna Valentína Šefčíka, ktorý zavítal do Podduklianskej knižnice vo Svidníku medzi žiakov základných škôl. Beseda bola zaujímavá, poučná a humorná. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s pánom spisovateľom.