Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2023

Napísal: Admin

POLICE PLNÉ KNÍH

 

Základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu je budovanie kvalitného knižničného fondu. Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva.

Napísal: Admin

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže KDE BOLO,TAM BOLO...

Podduklianska knižnica vo Svidníku vyhlásila 1.12.2023 V. ročník regionálnej výtvarnej súťaže. Kde bolo, tam bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1.a 2. stupňa ZŠ okresov Svidník  a Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 9 základných škôl s počtom 66 výkresových prác a 15 priestorových prác.

Napísal: Admin

 POPOLUDNIE S ANDERSENOM

Dňa 22. marca sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo medzinárodné podujatie Popoludnie s Andersenom, ktoré je zamerané na podporu čítania deti. Podujatie sa začalo dramatizáciou rozprávky Cisárove nové šaty, ktoré pripravili žiaci ZUŠ pod vedením p. učiteľky Mgr. Dariny Markovej.

Napísal: Admin

ČARO  KROJOVANÝCH  BÁBIK

 

Dňa 5.2.2024 sa konala vernisáž putovnej výstavy ČARO KROJOVANÝCH BÁBIK, ktoré vznikli v rámci projektu Minikroje. Výstava pozostáva z 37 krojovaných bábik z prešovského kraja a potrvá do 28.2.2024 v našej knižnici.


Viac fotiek tu..

 

Napísal: Admin

DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK  ROK 2023 

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.