Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2023

Napísal: Admin

 

 

Napísal: Admin

Vyhodnotenie literárnej súťaže Pavlovičov literárny Svidník 2023 

Podduklianska knižnica vyhlásila v januári 2023 literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe pre deti, mládež a dospelých pod názvom Pavlovičov literárny Svidník. Do súťaže sa zapojilo 50 súťažiacich so 60 literárnymi prácami v poézii a próze, ktoré boli zatriedené do týchto kategórií: poézia mladší školský vek, starší školský vek, stredné školy, dospelí a próza v kategórii mladší školský vek, starší školský vek a stredné školy, dospelí. Práce hodnotila porota v zložení Mgr. Július Paňko, Svidník, Mgr. Anna Lažová, Svidník.

Napísal: Admin

 

LITERÁRNO – ZÁBAVNÉ STRETNUTIE V KNIŽNICI

V rámci projektu  Literárno – zábavné stretnutie v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a ktorý bol hlavným partnerom tohto projektu, sme 19. Júna privítali v Podduklianskej knižnici Jána Pochaniča  - spisovateľa detských kníh, pedagóga, rodáka z východoslovenskej pohraničnej obce Podhoroď. 

Napísal: Admin

Aj tento rok sa v Podduklianskej knižnici zúčastnili žiaci 3.ročníkov ZŠ  vo Svidníku Čitateľského maratónu.  Cieľom podujatia je podporiť  a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a návštevu knižnice.

Napísal: Admin

POPOLUDNIE S ANDERSENOM

Piatkové popoludnie v Podduklianskej knižnici sme premenili na rozprávkové popoludnie s Andersenom. Deti privítali a odovzdali im menovky moderátori Karolína a Miro. Žiaci zo ZUŠ vystúpili s príbehmi na motívy Svätá pravda.