Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2023

Napísal: Admin

LITERÁRNE STRETNUTIA V KNIŽNICI

V rámci projektu Literárne stretnutia v knižnici, ktorý Podduklianska knižnica vo Svidníku zrealizovala v roku 2022 bolo uskutočnených 5 literárnych stretnutí so slovenskými spisovateľmi pre deti, mládež a dospelých. V prvom polroku boli zorganizované 3 takéto stretnutia a v druhom polroku 2 stretnutia. Prvé podujatie z tohto cyklu sa uskutočnilo pod názvom Bestsellery Jozefa Banáša. Tohto významného slovenského prozaika a dramatika, ktorý patrí nesporne k najčítanejším a najprekladanejším slovenským spisovateľom a je aj nositeľom mnohých literárnych ocenení, sme u nás v knižnici privítali po prvýkrát.

Napísal: Admin

TAJNÝ ŽIVOT KNÍH

Dňa 1.2.2023 v Podduklianskej knižnici vo Svidníku sme mali prvých návštevníkov putovnej výstavy Daniela Heviera TAJNÝ ŽIVOT KNÍH. Žiaci 3. ročníka ZŠ 8. mája si pozreli proces vzniku kníh, úpravy textu a tvorby ilustrácií.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z MESTA SVIDNÍK ROK 2022

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie mesta Svidník je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Pri nákupe tohto fondu sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich čitateľov, a to deti, mládež, študentov a dospelých.

Napísal: Admin

 

PUTOVNÁ VÝSTAVA OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

Osmijankova výstava putuje z mesta do mesta, inštaluje sa v knižniciach, galériách a iných kultúrno-spoločenských priestoroch. Dňa 12.10.2022 bola slávnostne otvorená v našej knižnici a potrvá do 29.11.2022. OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA je otvorenou čitárňou, je to ČÍTANIE HROU. Osmijanko Vás pozýva do sveta kníh heslom: Kto rád číta, nikdy nie je sám. Čo vás v záhrade čaká? Záhradnícka práca! Rozprávkovník Kristy Bendovej, Šifrovník

Napísal: Admin

ČÍTANIE S PÁNOM MRKVIČKOM

Posledný septembrový deň prišiel do Podduklianskej knižnice vo Svidníku pán Tibor Hujdič alias pán Mrkvička. Svojim humorným čítaním spríjemnil upršané piatkové dopoludnie žiakom základných škôl. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Literárne stretnutia v knižnici, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol hlavným partnerom projektu.

Napísal: Admin

 MÔJ KNIŽNÝ HRDINA

Podduklianska knižnica vo Svidníku vyhlásila v mesiaci február okresnú výtvarnú súťaž MÔJ KNIŽNÝ HRDINA, ktorá bola určená pre žiakov ZŠ a Školských klubov. Práce vyhodnotila Mgr. Bibiána Džubáková dňa 20. júna 2022 v dvoch kategóriách: výkresy a priestorové práce. Všetky práce sú vystavené v priestoroch knižnice.