Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 24

 

V knižnici sme 7.6.2022 privítali známu a obľúbenú spisovateľku Andreu Rimovú na autorskej besede a prezentácii jej kníh. Autorka píše romány zo súčasnosti, o medziľudských vzťahoch, v jej románoch je veľa lásky, ale aj napätia. Mnohé z nich sa stali bestsellermi.

 

Kategória: