Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 548

SLÁVNOSTNÉ ZÁPISY V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI VO SVIDNÍKU

 

V rámci Marca – mesiaca knihy sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnili Slávnostné zápisy prvákov do knižnice. Pracovníčky knižnice žiakov oboznámili s knihami, úsekom pre deti a orientáciu vo fonde.

 

 

Kategória: