Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

ZA ROK 2019

Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

 

 

 

Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník za rok 2019 bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov pre a to pre najmenších používateľov, deti a mládež do 15 rokov.

Knižný fond zakúpený z tejto poskytnutej dotácie je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 17 titulov kníh t.j. 22 exemplárov v hodnote 200.- €. Knižný fond v ktorom sú rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj zábavné príbehy pre chlapcov a dievčatá bude deťom slúžiť pri ich ďalšom vzdelávaní ale hlavne pri trávení voľného času.

O zakúpených knihách z dotácie rozpočtu mesta Svidník budeme čitateľskú verejnosť informovať na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej knižnice a bibliobusu, prostredníctvom plagátov, kde si budú môcť používatelia knižnice vybrať z tejto ponuky nových kníh a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica vo Svidníku. Na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk, sú uverejnené názvy titulov týchto zakúpených kníh.

Ďakujeme Mestu Svidník za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na zakúpenie nových kníh do knižnice.

Vo Svidníku 30.12.2019

Mgr. Kamil Beňko

Podduklianska knižnica vo Svidníku

 

Publikácie zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku z dotácie rozpočtu mesta Svidník za rok 2019

Ako myška domček stavala

Detektív Očko a jeho príbehy: Gabriela Futová

Drobci 2. Dobrodružstvá pokračujú: Vanda Raýmanová – Juraj Raýman

Hovoriace dopravné prostriedky

Malý dráčik Kokosáčik ide do školy: Ingo Siegner

Najhoršie deti na svete 3.: David Walliams

Nakresli si ovečku: Daniela Čarná – Lucia Kotvanová

Ňuňo: Denisa Fulmeková

Obluda z ľadu: David Walliams

Príbehy ľadového medvedíka: Katja Reider – Silke Voigt

Príbehy so šťastným koncom

Psy v akcii! Neuveriteľné, ale pravdivé psie príbehy z celého sveta: Kimberlie Hamiltonová 

Stopy zvierat z celého sveta v skutočnej veľkosti: John Townsend

Štyria mačkatieri: Alexandra Pavelková

Toto je nindža mačka a obrí kobrí útek: Dermot O´Leary

Tu žijeme. Spoznaj záhady vesmíru!: Aleksandra Mizielińska – Daniel Minieliński

Útek Krišpína N.: Ivona Březinová