Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

 

DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK NA ROK 2016

 Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov pre našich najmenších používateľov, deti a mládež do 15 rokov.

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 16 titulov kníh t.j. 22 exemplárov v hodnote 200.- €. Knižný fond v ktorom sú rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj zábavné príbehy pre chlapcov a dievčatá bude deťom slúžiť pri ich ďalšom vzdelávaní ale hlavne pri trávení voľného času.