Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 3. TÝŽDEŇ  PREČÍTANÉHO  LETA  O  STOPÁCH

 Stopy priviedli deti do Podduklianskej knižnice vo Svidníku, kde sme na nich čakali s bohatým programom. Najprv sme sa s deťmi zoznámili a boli sme radi, že nášho podujatia sa zúčastnili aj deti z Írska, Česka a z rôznych kútov Slovenska, ktoré trávia prázdniny u starých rodičov.

Porozprávali sme im o stopách a potom pokračovali tvorivou dielňou. Deti odchádzali z knižnice s indiánskou čelenkou a do denníka si zapísali ďalšie prázdninové zážitky.

Tešíme sa aj na 4. týždeň, ktorý bude o zastávkach.