Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Riaditeľ knižnice

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV, ZŠ 8. Mája – 21.3.2017