Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

PREZENTÁCIA KNIHY POPREDNÉHO KANADSKÉHO HISTORIKA PAULA ROBERTA MAGOCSIHO - CHRBTOM K HORÁM. DEJINY KARPATSKEJ RUSI A KARPATSKÝCH RUSÍNOV.

Dňa 14. júna 2017 sa v Podduklianskej knižnici uskutočnila, za osobnej účasti autora, prezentácia knihy Chrbtom k horám.

Napísal: Admin

Z ríše rozprávok 2017

Vyhodnotenie XX.ročníka regionálnej súťaže vo vyhotovovaní a kreslení postavičiek ľubovoľnou technikou podľa prečítanej rozprávky pod názvom "Z ríše rozprávok" dňa 18.05.2017