Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

MASARYK VO FOTOGRAFII V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI

 

28. októbra 2018 si Slovensko a Česko pripomenú 100. výročie vzniku Československej republiky, ktorá bola vyvrcholením dlhoročných snáh našich národov po vlastnej štátnosti. Prvá Československá republika umožnila dovtedy nebývalý rozvoj kultúry, umenia a vzdelanosti. Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte navrhovala Clevelandská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918.

Napísal: Admin

O PRÍRODE VESELO I VÁŽNE.

Pod týmto názvom sa v priestoroch Podduklianskej knižnice 12.4.2018 uskutočnila prednáška pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ vo Svidníku. Všetci chceme žiť zdravo a pekne v prostredí, ktoré nás obklopuje. Človek však každodenne znečisťuje prírodu. A o tom nám prišiel porozprávať pán Viliam Bartuš z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Napísal: Admin

DANKA A JANKA

Dňa 23.marca 2018 sa žiaci 2. ročníka ZŠ 8.mája zúčastnili besedy o knihe Danka a Janka. Pripravili si aj krátke divadielko.

Napísal: Admin

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Dňa 8.3.2018 sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnil ČITATEĽSKÝ MARATÓN – súťaž v čítaní, pre žiakov ZŠ v meste.

Čitateľského maratónu sa zúčastnili žiaci ZŠ na Ul. 8. mája, ZŠ na Ul. Karpatskej, ZŠ na Ul. Komenského a CZŠ sv. Juraja vo Svidníku.


 

Umiestnenie základných škôl bolo nasledovné:  1. miesto ZŠ Ul. Karpatská Svidník

                                                                            2. miesto Spojená škola, Základná škola

                                                                            3. miesto ZŠ Ul. 8. mája

                                                                            4. miesto CZŠ sv. Juraja

Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.