Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

MALÝ PRINC – 22.06.2017

Aj pred koncom školského roku žiaci 4. ročníka základnej školy strávili vyučujúcu hodinu v Podduklianskej knižnici na besede o knihe Malý princ, ktorá  bola spojená s čítaním úryvkov z tejto knihy na letnej terase.

Napísal: Admin

PREZENTÁCIA KNIHY POPREDNÉHO KANADSKÉHO HISTORIKA PAULA ROBERTA MAGOCSIHO - CHRBTOM K HORÁM. DEJINY KARPATSKEJ RUSI A KARPATSKÝCH RUSÍNOV.

Dňa 14. júna 2017 sa v Podduklianskej knižnici uskutočnila, za osobnej účasti autora, prezentácia knihy Chrbtom k horám.