Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

VÝROČIE ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA

 

Naša história je bohatá na výnimočné osobnosti, medzi ne patrí aj Milan Rastislav Štefánik. V tento deň, 4. mája, sa pripomíname výročie smrti nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom slovenského národa a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva. „Veriť – Milovať- Pracovať“. – životné motto M. R. Štefánika. (Zdroj: http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2018-5-4/)

 

 

(Zdroj:https://www.google.com/search?q=vyro%C4%8Die+%C3%BAmrtia+M.R.%C5%A1tef%C3%A1nika&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg5Iz_0JnpAhVlrHEKHbCWA04Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1268&bih=579#imgrc=MEerwsl-L8h8MM)