Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

POVEDANÉ SA ZABUDNE, NAPÍSANÉ SA ZAPAMÄTÁ

V Týždni slovenských knižníc uskutočnila Podduklianska knižnica 8.3.2018 pre žiakov 8. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája vo Svidníku elektronickú prezentáciu bibliografie regionálnych spisovateľov okresu Svidník a Stropkov, ktorá bola spojená s výkladom, výstavou a minisúťažou. Podujatie bolo zážitkovým vyučovaním v rámci regionálnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry.

Napísal: Admin

KRÍŽ POKÁNIA

Dňa 7.3.2018 sme v predveľkonočnom období pripravili literárno-hudobné pásmo pod názvom Kríž pokánia pre obyvateľov Denného stacionára Atrium. K spevu  pôstnych piesni sa s nadšením pripojili aj obyvatelia stacionára.

Napísal: Admin

GÚĽAJ SA VAJÍČKO, CEZ HORY, DOLINY,

PRINES VEĽKONOČNÝ POZDRAV DO KAŽDEJ RODINY 

5.3.2018 sa v knižnici stretli žiaci ZŠ Ul. Karpatská v rámci tvorivej dielne zdobili veľkonočné vajíčka, vyskúšali si aj maľovanie vajíčok voskom. V tomto predveľkonočnom období sa potešili vlastným výrobkom, ktoré si zobrali domov na veľkonočnú výzdobu.

Napísal: Admin

MAJSTRI PERA : JÁN SMREK

Ján Smrek patril medzi najčítanejších a najprekladanejších slovenských básnikov. Bol predstaviteľom vitalizmu, čiže vnímal krásu sveta a života celým svojim srdcom, všetkými zmyslami. Venoval sa prekladu i tvorbe pre deti.

Napísal: Admin

SLOVENSKO - KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV

Žiaci základných škôl vo  Svidníku počas mesiaca február navštevovali výstavu ilustrátorky Zuzany Fuskovej pod názvom Slovensko - krajina plná tajomstiev, ktorá bola vystavená v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej priblížila návštevníkom knižnice historické a kultúrne dedičstvo Slovenska.

Napísal: Admin

BIBLIA NA CESTÁCH

 

V dňoch 8.1.-26.1.2018 bola v Podduklianskej knižnici inštalovaná výstava pod názvom Biblia na cestách. Hlavným poslaním tejto výstavy je priblížiť Bibliu, knihu kníh, širokej verejnosti nielen z historického pohľadu, ale hlavne chce priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku.