Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 Knihy – základný zdroj informácií

 DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU UMENIA 

Základom fungovania každej knižnice je sústavné budovanie knižničného fondu, ktoré zabezpečuje pravidelná akvizičná činnosť. Od kvality doplňovania závisí celková kvalita a profilácia knižničného fondu, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje návštevnosť knižnice a s tým súvisiace čítanie kníh, ktoré je jedným z najlepších návykov tak u deti ako aj u dospelých. Aj v Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa snažíme o to, aby sme k tomuto fenoménu prispeli, pretože najmä knihám vďačíme nielen za vzdelanie, za prísun nových informácií, ale aj za relax a oddych. Knižnica je aj miestom, kde sa stretávajú čitatelia rozličných vekových kategórií od detí predškolského veku, školského veku, stredoškoláci, vysokoškoláci až po dospelých čitateľov, stretávajú sa rodiny a ostatní návštevníci.

Knihy – základný zdroj informácií, pod týmto názvom sme požiadali o dotáciu, na rok 2019 Fond na podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Tak ako po minulé roky aj za rok 2019 naša žiadosť bola schválená a tak sme získali 9 000.- € na nákup nových kníh. Na knihy vydané s podporou FPU sme vyčlenili 20% z tejto dotácie. Vďaka získanej podpore sme zaktualizovali a doplnili knižný fond pre všetky vekové kategórie našich používateľov. Vyberali sme naozaj pre každého, pre deti i dospelých, naprieč všetkými žánrami. Takto sme do knižnice získali 961 knižničných jednotiek t.j. 672 titulov. Rozdelenie podľa tematických skupín: krásna literatúra pre dospelých 458 kn.j., krásna literatúra pre deti 251 kn.j., odborná literatúra pre deti 76 kn.j., odborná literatúra pre dospelých 176 kn.j. (S-62, V-28, H-17, T-14, I-55). Knihy sme zakúpili u distribútorov a v internetových kníhkupectvách na Slovensku. Sú to:  Ikar Bratislava, I.M.I. Imrich Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, Martinus Martin, Albatros Media Slovakia s.r.o. Bratislava a Slovart, spol. s r.o. Bratislava. Pre našich najmladších čitateľov sme kúpili rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj príbehy fantastické, povesti, báje, knihy náučné a veľa, veľa iných zaujímavých publikácií. Pre dospelých, ale aj študentov stredných a vysokých škôl budú slúžiť knihy z oblasti psychológie, ekonomiky,  pedagogiky,  dejín,  umenia,  sociológie, manažmentu, ale  aj  rôzne encyklopédie, slovníky,  lexikóny,  knihy populárno-náučné  i  všeobecného  zamerania. Nezabudli  sme ani  na našich  čitateľov, ktorí obľubujú knihy ľahšieho  oddychového žánru, ide najmä o knihy historické, detektívne, ale aj ľúbostné. Zakúpené knižné dokumenty sme propagovali v miestnej regionálnej tlači a to v týždenníku Podduklianske novinky v stálej rubrike Podduklianska knižnica – Kniha, ktorá zaujme, v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica, v rubrike Police plné kníh, v stacionárnej knižnici a v bibliobuse formou informačných letákov, pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí, na výstavkách kníh v knižnici a bibliobuse, kde si môžu naši používatelia vybrať zo širokej ponuky týchto nových kníh, na facebooku a na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.sk. Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov regionálnej knižnice v meste Svidník ale aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov. Za poskytnutie dotácie, vďaka ktorej sme obohatili náš knižničný fond, vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA PODPORU UMENIA.               

N.M.