Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

VÝSTAVA MIROSLAVA REGITKA

V dňoch 3.2.2017 - 28.02.2017 prebieha v Podduklianskej knižnici vo Svidníku výstava ilustrátora a karikaturistu Mgr. art. Miroslava Regitka, dlhoročného ilustrátora časopisu Fifík, venujúceho sa maľbe a knižnej ilustrácii.

Napísal: Admin

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE V KNIŽNICI 

Fašiangové stretnutie v Podduklianskej knižnici, ale bez plesu a masiek, no s kyticou uvitou zo spevu, hovoreného slova ale hlavne humoru, predviedli kmotričky Nasťa a Varvara (M. Labiková a A. Vaňková) 23. februára 2017, na podujatí s príznačným názvom Fašiangové posedenie s kumom Nasťou i Varvarou. 


Napísal: Admin

SPISOVATELIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

 V dňoch 1.3.2017 – 31.3.2017 je v priestoroch Podduklianskej knižnice sprístupnená putovná výstava Múzea školstva a pedagogiky pod názvom Spisovatelia v školských laviciach, z ktorej sa školy a návštevníci knižnice dozvedia, ako spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky a ako táto doba ovplyvnila a určila ich ďalšie smerovanie v živote a ako čítanie a knihy formovali ich životnú cestu.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ A POUŽITEJ DOTÁCIE

Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE GRANTU Z FONDU NA PODPORU UMENIA

V dôsledku zmien v posledných rokoch viac ako inokedy ľudia potrebujú rôzne informácie pre svoje vzdelávanie, ale aj relax, nezamestnaní potrebujú informácie o nových pracovných príležitostiach, ale aj miesto pre trávenie voľného času, dôchodcovia potrebujú miesto, kde by si prečítali noviny, znevýhodnení občania potrebujú inštitúciu, ktorá s nimi bude jednať dôstojne a prispôsobí sa ich obmedzeniam, mládež a deti potrebujú rôzne informácie a stimulujúce miesto pre stretnutia, ako aj obohacujúce programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole.