Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 ŽIJÚ A TVORIA MEDZI NAMI

 Aj v našom regióne máme osobnosti, ktoré sa svojou tvorbou zaslúžili o rozvoj kultúrneho života a rozšírili literárny fond našej knižnice. Jednou takouto osobnosťou je Július Paňko, autor píšuci  v ukrajinskom jazyku.

Jeho tvorbu a život sme prezentovali návštevníkom denného stacionára ATRIUM dňa 17. 9. 2020. Niektoré knihy autora vyšli aj v slovenskom jazyku a práve z týchto kníh sme čítali ukážky našim poslucháčom.