Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku a jej pobočka Bibliobus vyhlásila na obdobie november 2019 – marec 2020 detskú výtvarnú súťaž „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové kráľovstvo očami rukami detí“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl v okrese Svidník a okrese Stropkov. Jej vyhodnotenie prebehlo 16. júna 2020 v Podduklianskej knižnici, v 6. fáze uvoľnenia korona opatrení.

Úlohou súťažiacich bolo prezentovať svoju najobľúbenejšiu rozprávkovú postavičku či prečítanú knihu formou využitia ľubovoľnej výtvarnej techniky. Práce boli zatriedené do 3 kategórií: priestorové práce, výtvarné práce a kombinovaná technika, a to osobitne pre vekovú kategóriu žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl s počtom 79 prác.

 

Odborná porota, ktorej predsedníčkou bola PaeDr. Renáta Magdziaková a jej členovia Mgr. Veronika Uysalan, Bc. Ľudmila Priputníková a Nadežda Mičáková, sa zhodla v tom, že viaceré práce si zaslúžia ocenenie, pretože výtvarný prejav detí bol úžasný. Zo všetkých výtvarných prác bola nainštalovaná v mesiacoch marec - jún výstava v priestoroch Podduklianskej knižnice, ktorú si mohli návštevníci pozrieť po otvorení knižnice od 11.mája 2020 alebo na webovej stránke knižnice. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, ale aj ich pedagógom, koordinátorkam či rodičom, ktorí deti podporovali v ich tvorivosti a kreativite.

 

Výhercovia: 

 Priestorové práce – žiaci 1.stupňa:

 

1.                  miesto: žiaci 4. roč. ZŠ Ladomirová s kolektívnou prácou HAPPY FEET

 

1.                  miesto: žiaci 2. roč. ZŠ Ladomirová s kolektívnou prácou Pipi Dlhá Pančucha

 

2.                  miesto: žiaci 1. a 2. roč. ZŠ Nižný Mirošov s prácou Števko Drievko

 

2.                  miesto: žiaci ŠKD ako súčasť Spojenej školy vo Svidníku s kolektívnou prácou Hrad

 

3.                  miesto: ZŠ Rovné s kolektívnou prácou Bibliobus

 

3.                  miesto:  žiaci 2. a 3. roč. ZŠ Breznica s kolektívnou prácou Princezná s dlhým nosom

 

Pochvalné uznanie za priestorové práce:

 

Adamko Barvirčák s prácou Včielka Maja, CZŠ sv. Juraja, Svidník

 

Patrik Štachura s prácou kniha Janko Hraško , ZŠ Kalnište, 3. roč.

 

Vika Vasilenková s prácou Víla Amálka, ZŠ Komenského, 3. roč.

 

Žiaci ZŠ Kalnište s prácou Princezné

 

Výtvarné práce – žiaci 1. stupňa:

 

1.                  miesto: Sofia Anna Capková s prácou Popoluška, ZŠ Karpatská Svidník, 4. roč.

 

1.                  miesto : Emma Pančáková s prácou Danka a Janka, ŠKD ako súčasť Spojenej školy, Svidník

 

1.                  miesto: Renáta Diničová s prácou Snehulienka a sedem trpaslíkov, ŠKD ako súčasť Spojenej školy, Svidník

 

2.                  miesto: Daniela Kačurová, Diana Ivančová, Sofia Černická s prácou Tri prasiatka, ŠKD ako súčasť Spojenej školy, Svidník, 3. roč.

 

2.                  miesto: D. Grundza s prácou Kozliatka a vlk, ZŠ Nižný Mirošov, 4. roč.

 

3.                  miesto: Andrea Michalková s prácou Kráska a zviera, , ŠKD ako súčasť Spojenej školy, Svidník, 1. roč.

 

3.                  miesto: Daniela Kuchciková s prácou Princezná so zlatou hviezdou na čele, ZŠ Karpatská Svidník, 4. roč.

 

Pochvalné uznanie za výtvarné práce:

 

M. Cinová, ŠKD pri ZŠ Nižný Mirošov, 4. roč.

 

Chiara Tkáčová, ZŠ Lúčka, 3 roč.

 

Maroš Handtuch, ZŠ Lúčka, 1. roč.

 

 

Kombinovaná technika –žiaci 1. stupňa:

 

1.                  miesto : Tobiáš Fejko s prácou Janko Hraško, ZŠ Chotča

 

Priestorové práce – žiaci 2.stupňa:

 

1.                  miesto: žiaci 5.,6.,9. Roč. ZŠ Cernina s kolektívnou prácou Perníková chalúpka – Janko a Marienka

 

Výtvarné práce – žiaci 2. stupňa:

 

1.                  miesto: Marcel Šivák s prácou COCO, ZŠ Nižný Mirošov, 8. roč.

 

1.                  miesto: Nikolas Sivák s prácou Elza, ZŠ Nižný Mirošov, 6. roč.

 

2.                  miesto: T. Hviščová s prácou Malý cínový vojačik, ZŠ Nižný Mirošov, 6. roč.

 

2.                  miesto: Peter Sivák s prácou MY, ZŠ Nižný Mirošov, 7. roč.

 

2.            miesto:  Michaela Siváková s prácou Zlatovláska a tri medvede, ŽŠ Nižný Mirošov, 7. roč.

 

3.            miesto: Michal Ľoľo s prácou Červená Čiapočka, ZŠ Nižný Mirošov, 7. roč.

 

3.            miesto: Adam Kováč s prácou Rozprávka o statočnom kováčovi, ZŠ Nižný Mirošov, 7. roč.

 

Kombinovaná technika – žiaci 2. stupňa:

 

1.                  miesto: T. Demko s prácou Olaf, ZŠ Nižný Mirošov

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!