Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

 

 

 

Napísal: Admin
Kategória:

BÁSNE Z NEBA VEČNOSTI

Práve na sviatok sv. Valentína 14. 2. 2019 v Podduklianskej knižnici prezentovala svoju prvú zbierku básní mladá začínajúca autorka poézie Alexandra Pagáčová. Zbierka pod názvom Básne z neba Večnosti je zbierkou lyrických básní, ktoré sú predovšetkým o láske. O láske k Bohu, láske k človeku, láske k matke prírode...


Do sveta kníh a jej čitateľov uviedli túto zbierku básní lupienkami ruží synovia autorky.

Napísal: Admin
Kategória:

STOPY ZA POZNANÍM

O svojich zážitkoch z ciest po sveta a o živote za hranicami prišla 6. februára 2019 do Podduklianskej knižnice vo Svidníku porozprávať Svidníčanka Kamila Dagenais (Darivčáková), ktorá navštívila 37 krajín sveta, ako napr. Japonsko, Mongolsko, Čínu a iné. Vyše dvojhodinová prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná.

Napísal: Admin
Kategória:

KNIHA ROKA PSK 2018

V rámci Mesiaca knihy v roku 2018 vyhlásil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove spolu s ostatnými šiestimi verejnými  knižnicami Prešovského kraja 2. ročník súťaže Kniha roka PSK 2018. Do tejto súťaže

bolo treba nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2018, jednalo sa o tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok, bolo im pridelené ISBN a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované knihy sú z beletrie a náučnej literatúry. Podduklianska knižnica vo Svidníku do tejto súťaže nominovala za okres Svidník tieto knihy:

  1. kategória BELETRIA:

Július Paňko: Povnyj mišok pravdy

Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti        

  1. kategória NÁUČNÁ LITERATÚRA:

Ivan Čižmár – Slavo Hanik: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii

Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba 1867-1929

Nominované knihy za okres Svidník sú vystavené v Podduklianskej knižnici (centrálna požičovňa na prízemí), kde záujemcovia o hlasovanie majú možnosť do nich ešte pred odovzdaním svojho hlasu nahliadnuť.

Možnosti hlasovania:

Elektronické hlasovanie cez google formulár: Kniha roka PSK 2018

Napísal: Admin
Kategória:

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

25. januára 2019 navštívili deti 3. ročníka ZŠ sv. Juraja knižnicu, kde na hodine čítanky putovali po dobrodružných rozprávkových krajinách. Objavili riečku,  po ktorej sa plavil Janko Polienko, našli černokňažníka Zlobyrada, ktorý odčaroval školu, zoznámili sa s Cibuľkom a jeho dobrodružstvami...

Napísal: Admin
Kategória:

HODINY BIBLIOGRAFIE

V krásnom predvianočnom čase sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v dňoch 17.12.2018 a 19.12.2018 uskutočnilo už tradičné podujatie knižnice pod názvom Hodiny bibliografie. Ako pracovať s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných.

Napísal: Admin
Kategória:

BÁSNIK A ŽENA

Literárne pásmo k 120. výročiu narodenia významného slovenského básnika, autora literatúry pre deti a mládež, libretistu, redaktora, prekladateľa a organizátora literárneho života Jána Smreka. Tohto podujatia sa zúčastnili študenti SZŠ milosrdného Samaritána v stredu 19. 12. 2018.

Napísal: Admin
Kategória:

ADVETNÉ ČITANIE

Na včerajšie adventné čítanie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zavítali a deťom prečítali rozprávky riaditeľ MUK Jaroslav Džoganík a učiteľka literárno-dramatického krúžku Základnej umeleckej školy vo Svidníku Darina Marková.

Napísal: Admin
Kategória:

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ A POUŽITEJ DOTÁCIE

Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.