Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

  

Vážení pedagógovia, milé deti, 

na Vašu žiadosť predlžujeme termín uzávierky výtvarnej súťaže z dôvodu dlhodobého zatvorenia škôl a školských klubov detí počas pandémie Covid-19.

Nový termín uzávierky: 30.4.2021

Tešíme sa na Vaše práce!

  Propozície a prihláška Kde bolo, tam bolo

Napísal: Admin
Kategória:

 VIANOČNÝ SOBÍK

Svätý Mikuláš obdaroval deti sladkou odmenou a my v knižnici sme boli tvoriví a s deťmi Školského klubu na Ul. 8. mája vo Svidníku sme si zhotovili vianočného sobíka s lízankou, ktorý im bude zdobiť detskú izbičku.

Napísal: Admin
Kategória:

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM V ČASE ADVENTNOM

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku sa aj tohto roku zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. Prváčikom zo ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku čítala pernikárka Mária Molčanyiová z knihy Vianočné príbehy a koledy. Deťom porozprávala aj o tom, aké boli Vianoce kedysi...

Napísal: Admin
Kategória:

 

ČAS V KNIŽNICI

Prečítajte si článok o činnosti Podduklianskej knižnice počas prvej vlny pandémie, ktorý bol uverejnený v knihovníckom časopise KNIŽNICA č.3/2020, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica v Martine.

Napísal: Admin
Kategória:

 ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

Aj v našej knižnici bolo dnes veselo. Navštívili nás žiaci ZŠ na Ul. 8. mája s pani učiteľkou Matíkovou, kde sme si spoločne  vypočuli Mikulášsku pieseň od Márie Čírovej. Po krásnom zarecitovaní a zakoledovaní, zazvonil zvonček, rozsvietil sa stromček a spoločne sme si popriali šťastné a veselé Vianoce.

Napísal: Admin
Kategória:

 

SVÄTÝ MIKULÁŠ

 

Podduklianska knižnica pripravila v čase adventu mnoho zaujímavých podujatí pod názvom Čarovný december, nielen pre návštevníkov knižnice, ale aj pre návštevníkov on-line priestoru. Čarovný december sme začali vedomostnou súťažou pre deti pod názvom Svätý Mikuláš.

Napísal: Admin
Kategória:

 PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK UŽ POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV

Podduklianska knižnica vo Svidníku v januári 2020 vyhlásila literárnu súťaž Pavlovičov literárny Svidník, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, dospelých aj seniorov. Porota v zložení našich regionálnych autorov pani Anny Lažovej a pána Júliusa Paňka zhodnotila zaslané práce a stanovila poradie víťazov. Keďže tohto roku bolo do súťaže zaslaných menej prác ako po minulé roky, vyhodnotenie prebehlo v dvoch kategóriách.