Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

HODINY BIBLIOGRAFIE V KNIŽNICI

Dňa 20.11.2017 a 27.11.2017 sa v PK uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku pod názvom Hodiny bibliografie v knižnici, ktoré bolo zamerané na prácu s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných prác.

 

Napísal: Admin

DUKLA-BRÁNA SLOBODY

Literárno-hudobné pásmi pri príležitosti 73. Výročia KDO pod názvom DUKLA-BRÁNA SLOBODY, ktoré sa uskutočnilo 24.10.2017 v dennom stacionári ATRIUM vo Svidníku.

Napísal: Admin

LEKTORKA SPOMÍNA

Pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa pre žiakov 7. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája uskutočnila v Podduklianskej knižnici beseda s Annou Vaňkovou, bývalou lektorkou Vojenského múzea, pod názvom Lektorka spomína.