Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

SLOVENSKO - KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV

Žiaci základných škôl vo  Svidníku počas mesiaca február navštevovali výstavu ilustrátorky Zuzany Fuskovej pod názvom Slovensko - krajina plná tajomstiev, ktorá bola vystavená v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej priblížila návštevníkom knižnice historické a kultúrne dedičstvo Slovenska.

Napísal: Admin

BIBLIA NA CESTÁCH

 

V dňoch 8.1.-26.1.2018 bola v Podduklianskej knižnici inštalovaná výstava pod názvom Biblia na cestách. Hlavným poslaním tejto výstavy je priblížiť Bibliu, knihu kníh, širokej verejnosti nielen z historického pohľadu, ale hlavne chce priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku.

 

Napísal: Admin

HODINY BIBLIOGRAFIE V KNIŽNICI

Dňa 20.11.2017 a 27.11.2017 sa v PK uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku pod názvom Hodiny bibliografie v knižnici, ktoré bolo zamerané na prácu s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných prác.

 

Napísal: Admin

DUKLA-BRÁNA SLOBODY

Literárno-hudobné pásmi pri príležitosti 73. Výročia KDO pod názvom DUKLA-BRÁNA SLOBODY, ktoré sa uskutočnilo 24.10.2017 v dennom stacionári ATRIUM vo Svidníku.