Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2021

Napísal: Admin

POZNAJ KNIŽNICU - INFORMAČNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ KRAČÚNOVCE

Dňa 17.10.2019 pracovníčky Podduklianskej knižnice vo Svidníku zorganizovali pre žiakov 5. ročníka ZŠ Kračúnovce podujatie pod názvom Poznaj knižnicu. Žiaci sa oboznámili s celkovou prácou v knižnici na jednotlivých oddeleniach a úsekoch.


Napísal: Admin

INFORMAČNÁ VÝCHOVA 14.10 -23.10.2019

V priebehu minulého a tohto týždňa /14.10 – 23.10.2019/ Poddukliansku knižnicu vo Svidníku navštívili žiaci ZŠ  Ul. 8. mája, žiaci ZŠ Ul. Komenského a žiaci CZŠ sv. Juraja. V rámci informačnej výchovy ich pracovníčky knižnice oboznámili s výrobou knihy, výpožičným poriadkom a orientáciou v knižničnom fonde.3

Napísal: Admin

INFORMAČNÉ ZDROJE KNIŽNICE

Oboznámenie študentov s funkciou knižnice, poskytovanými službami, jednotlivými oddeleniami a knižničným systémom SR – bolo obsahom informačnej výchovy, ktorú sme pripravili pre študentov 1. ročníkov stredných škôl.

Napísal: Admin

MALÝ ZVEDOŠ

Dňa 9.10.2019 pracovníčky Podduklianskej knižnice vo Svidníku zorganizovali pre žiakov ZŠ Nižný Mirošov podujatie pod názvom Malý zvedoš. Žiaci sa oboznámili s celkovou prácou v knižnici osobitne na jednotlivých oddeleniach a úsekoch a zavítali aj do riaditeľne, kde ich privítal Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ knižnice.

Napísal: Admin

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

 

V priebehu minulého týždňa /7.10 – 10.10.2019/ Poddukliansku knižnicu vo Svidníku navštívili žiaci ZŠ Ulica 8. mája a žiaci ZŠ Ul. Komenského. V rámci informačnej výchovy ich pracovníčky knižnice oboznámili s výrobou knihy, výpožičným poriadkom a orientáciou v knižničnom fonde.

Napísal: Admin

SYMPÓZIUM K 200. VÝROČIU NARODENIA ALEXANDRA PAVLOVIČA

Pri príležitosti 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, spisovateľa, kňaza, pedagóga, kultúrno-osvetového dejateľa, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný, Podduklianska knižnica vo Svidníku pripravila sympózium,

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE PLS

Mená víťazov a ich umiestnenie v jednotlivých kategóriách súťaže Pavlovičov literárny Svidník, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 18.9.2019 v Podduklianskej knižnici vo Svidníku

 

Napísal: Admin

LETO S KNIHOU

Čo môže byť lepšie ako začiatok leta? Vtedy sa všetci tešíme, deti na letné prázdniny, dospelí na dovolenky, ale aj na relax  s dobrou knihou v ruke. Dňa 26. júna 2019 sme pre deti MŠ a žiakov ZŠ pripravili podujatie na pešej zóne pod názvom LETO S KNIHOU. Spevom a tancom nám podujatie spestril folklórny súbor Sonečko zo Spojenej školy pod názvom Detské hry a skupina dievčat Majáčik zo ZŠ Ul. 8. mája.