Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 JESEŇ S KNIHOU

 Medzi tradičné podujatia Podduklianskej knižnice vo Svidníku patrí aj Jeseň s knihou, ktorú organizujeme na pešej zóne. Tohtoročné podujatie sa nám trochu skomplikovalo pre pandémiu /COVID 19/, preto podujatie sme organizovali inou formou. Bibliobus a pracovníci knižnice prišli za deťmi pred školu a pripravili pre nich štyri stanovištia:

 

Poď, budeme si čítať – čítanie rozprávok a náučnej literatúry

 

Čo vieš o okrese Svidník – vedomostná súťaž

 

Hádankovo – najkrajšie hádanky zo sveta zvierat

 

Bibliobus – minikvíz a prešmyčky pre múdre hlavičky

 

Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 22.9.-24.9.2020 na troch školách: ZŠ Ul. 8. mája, ZŠ Ul. Karpatská a Spojená škola – Základná škola. V tomto podujatí sme chceli pokračovať aj na ďalších školách, ale nám v tom zabránila  druhá vlna pandémie.