Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

DUKLA-BRÁNA SLOBODY

Literárno-hudobné pásmi pri príležitosti 73. Výročia KDO pod názvom DUKLA-BRÁNA SLOBODY, ktoré sa uskutočnilo 24.10.2017 v dennom stacionári ATRIUM vo Svidníku.

Napísal: Admin

LEKTORKA SPOMÍNA

Pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa pre žiakov 7. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája uskutočnila v Podduklianskej knižnici beseda s Annou Vaňkovou, bývalou lektorkou Vojenského múzea, pod názvom Lektorka spomína.

Napísal: Admin

ZAHRAJME SA SPOLU

Zahrajme sa spolu, je názov prázdninových podujatí, ktoré sa v knižnici uskutočňujú už od roku 2002. V knižničných priestoroch sa počas dvoch tohtoročných (rok 2017) prázdninových mesiacov deti stretávali každú stredu, kde pre nich bol pripravený bohatý a pestrý program, napr. maľovali na kamene rôzne zvieratká, kvety,

Napísal: Admin

LETO S KNIHOU – kultúrne  podujatie v Poduklianskej knižnici vo Svidníku pre deti MŠ a žiakv ZŠ. Podujatie bolo spestrené kultúrnym programom žiakov ZŠ ul. 8. mája, ktoré vystúpili so Zumbou a žiačok ZŠ na ul. Karpatskej, ktoré podujatie spestrili ľudovým spevom.

 

Napísal: Admin

MALÝ PRINC – 22.06.2017

Aj pred koncom školského roku žiaci 4. ročníka základnej školy strávili vyučujúcu hodinu v Podduklianskej knižnici na besede o knihe Malý princ, ktorá  bola spojená s čítaním úryvkov z tejto knihy na letnej terase.