Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

LETO S KNIHOU

Dňa 27.6.2018 pracovníci Podduklianskej knižnice vo Svidníku na svidníckej pešej zóne zorganizovali podujatie LETO S KNIHOU, ktoré bolo spestrené kultúrnym programom. Po programe na deti čakali stanovištia:

Napísal: Admin

BESEDA S DANYLOM IĽNYCKYM

Podduklianska knižnica je už dvanásty rok spoluorganizátorom Slávnosti Rusínov-Ukrajincov Slovenska, v tomto roku to bol 64. ročník, v rámci ktorých sa každoročne v knižnici uskutočňuje beseda s ukrajinskými spisovateľmi Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Napísal: Admin

TRI PRASIATKA – beseda o knihe

Dňa 29.5.2018 sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnila beseda o knihe Tri prasiatka. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. ročníka ZŠ Ul. Karpatská vo Svidníku. Beseda bola spestrená dramatizáciou tejto rozprávky pri ktorej si žiaci mohli vyskúšať úlohu hercov.

Napísal: Admin

MASARYK VO FOTOGRAFII V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI

 

28. októbra 2018 si Slovensko a Česko pripomenú 100. výročie vzniku Československej republiky, ktorá bola vyvrcholením dlhoročných snáh našich národov po vlastnej štátnosti. Prvá Československá republika umožnila dovtedy nebývalý rozvoj kultúry, umenia a vzdelanosti. Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte navrhovala Clevelandská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918.