Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

SYMPÓZIUM K 200. VÝROČIU NARODENIA ALEXANDRA PAVLOVIČA

Pri príležitosti 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, spisovateľa, kňaza, pedagóga, kultúrno-osvetového dejateľa, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný, Podduklianska knižnica vo Svidníku pripravila sympózium,

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE PLS

Mená víťazov a ich umiestnenie v jednotlivých kategóriách súťaže Pavlovičov literárny Svidník, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 18.9.2019 v Podduklianskej knižnici vo Svidníku

 

Napísal: Admin

KNIHY SÚ OTVORENÉ DVERE DO ČAROVNÉHO SVETA

DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU UMENIA

Zámerom a cieľom nákupu knižničného fondu z poskytnutej dotácie z Fondu na podporu umenia na projekt pod názvom Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta, bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v doplňovaní knižničných fondov v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Pri nákupe kníh sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich používateľov a to: deti, mládež, študentov a dospelých.

Fotogaléria - tu

Napísal: Admin

LETO S KNIHOU

Čo môže byť lepšie ako začiatok leta? Vtedy sa všetci tešíme, deti na letné prázdniny, dospelí na dovolenky, ale aj na relax  s dobrou knihou v ruke. Dňa 26. júna 2019 sme pre deti MŠ a žiakov ZŠ pripravili podujatie na pešej zóne pod názvom LETO S KNIHOU. Spevom a tancom nám podujatie spestril folklórny súbor Sonečko zo Spojenej školy pod názvom Detské hry a skupina dievčat Majáčik zo ZŠ Ul. 8. mája.

Napísal: Admin

NETRÁPTE SA, PIESNE MOJE

Vo februári uplynulo už 170. rokov odo dňa narodenia jednej z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry, významného slovenského básnika, spisovateľa, prekladateľa a právnika Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme dňa 25. marca 2019 pripravili pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána literárne pásmo o živote a diele tejto osobnosti spojené s premietnutím krátkeho filmu.

Napísal: Admin

TROJRUŽA

Nielen v Týždni slovenských knižníc navštevovali žiaci knižnicu, ale počas celého mesiaca marca. 14. 3. 2019 strávili hodinu čítanky žiaci 3.ročníka Základnej školy na ul. Karpatskej a dňa 20. 3. 2019 žiaci Základnej školy na ul. 8. mája. Rozprávali sme sa o knihe Pavla Dobšinského Trojruža.