Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE V KNIŽNICI 

Fašiangové stretnutie v Podduklianskej knižnici, ale bez plesu a masiek, no s kyticou uvitou zo spevu, hovoreného slova ale hlavne humoru, predviedli kmotričky Nasťa a Varvara (M. Labiková a A. Vaňková) 23. februára 2017, na podujatí s príznačným názvom Fašiangové posedenie s kumom Nasťou i Varvarou. 


Napísal: Admin

SPISOVATELIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

 V dňoch 1.3.2017 – 31.3.2017 je v priestoroch Podduklianskej knižnice sprístupnená putovná výstava Múzea školstva a pedagogiky pod názvom Spisovatelia v školských laviciach, z ktorej sa školy a návštevníci knižnice dozvedia, ako spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky a ako táto doba ovplyvnila a určila ich ďalšie smerovanie v živote a ako čítanie a knihy formovali ich životnú cestu.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA

 „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča rok 2019

Pri príležitosti 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, spisovateľa, kňaza, pedagóga, kultúrno-osvetového dejateľa, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný, Podduklianska knižnica vo Svidníku pripravila sympózium, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu pod názvom „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

ZA ROK 2019

Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

 

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ A POUŽITEJ DOTÁCIE

Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE GRANTU Z FONDU NA PODPORU UMENIA

V dôsledku zmien v posledných rokoch viac ako inokedy ľudia potrebujú rôzne informácie pre svoje vzdelávanie, ale aj relax, nezamestnaní potrebujú informácie o nových pracovných príležitostiach, ale aj miesto pre trávenie voľného času, dôchodcovia potrebujú miesto, kde by si prečítali noviny, znevýhodnení občania potrebujú inštitúciu, ktorá s nimi bude jednať dôstojne a prispôsobí sa ich obmedzeniam, mládež a deti potrebujú rôzne informácie a stimulujúce miesto pre stretnutia, ako aj obohacujúce programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole.