Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

DANKA A JANKA

Dňa 23.marca 2018 sa žiaci 2. ročníka ZŠ 8.mája zúčastnili besedy o knihe Danka a Janka. Pripravili si aj krátke divadielko.

Napísal: Admin

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Dňa 8.3.2018 sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnil ČITATEĽSKÝ MARATÓN – súťaž v čítaní, pre žiakov ZŠ v meste.

Čitateľského maratónu sa zúčastnili žiaci ZŠ na Ul. 8. mája, ZŠ na Ul. Karpatskej, ZŠ na Ul. Komenského a CZŠ sv. Juraja vo Svidníku.


 

Umiestnenie základných škôl bolo nasledovné:  1. miesto ZŠ Ul. Karpatská Svidník

                                                                            2. miesto Spojená škola, Základná škola

                                                                            3. miesto ZŠ Ul. 8. mája

                                                                            4. miesto CZŠ sv. Juraja

Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

Napísal: Admin

POVEDANÉ SA ZABUDNE, NAPÍSANÉ SA ZAPAMÄTÁ

V Týždni slovenských knižníc uskutočnila Podduklianska knižnica 8.3.2018 pre žiakov 8. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája vo Svidníku elektronickú prezentáciu bibliografie regionálnych spisovateľov okresu Svidník a Stropkov, ktorá bola spojená s výkladom, výstavou a minisúťažou. Podujatie bolo zážitkovým vyučovaním v rámci regionálnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry.

Napísal: Admin

KRÍŽ POKÁNIA

Dňa 7.3.2018 sme v predveľkonočnom období pripravili literárno-hudobné pásmo pod názvom Kríž pokánia pre obyvateľov Denného stacionára Atrium. K spevu  pôstnych piesni sa s nadšením pripojili aj obyvatelia stacionára.