Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

VINŠUJEME VÁM

  Pod názvom Vinšujeme Vám... v piatok 16.12.2016 sa uskutočnilo v knižnici predvianočné stretnutie detí Detského domova vo Svidníku a klientov zariadenia Náš dom vo Svidníku.