Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

Vážení používatelia Podduklianskej knižnice vo Svidníku na základe Príkazného listu predsedu PSK č.6 zo dňa 09.03.2020 týkajúceho sa opatrení prijatých predsedom PSK v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia respiračného ochorenia COVID-19, rušíme všetky podujatia organizované knižnicou s okamžitou platnosťou od 11.03.2020 až do odvolania. Zároveň oznamujeme, že Podduklianska knižnica vo Svidníku je pre verejnosť ZATVORENÁ(vrátane bibliobusu). Otvorenie knižnice oznámime po ukončení preventívnych opatrení.

Ďakujeme za pochopenie
Podduklianska knižnica vo Svidníku